Bizden Haber Alın

Misyon

Misyonumuz

Bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmak.

Vizyonumuz

Eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunmak.