PROGRAMLAR

 

CİNSEL SAĞLIK PROGRAMI

 

Cinsellik en genel ifadeyle, “bireyin bedensel ve ruhsal katılımıyla gerçekleşen, doyuma ve üremeye yönelik yaşantılar” olarak tanımlanabilir. Toplumsal olarak daha ziyade geleneksel ve sınırlayıcı bir biçimde yaklaştığımız cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, antropolojik, politik.. boyutları olan karmaşık bir bütündür. Sağlıklı cinselliğin ilk adımı, cinselliğe tüm bu boyutlarıyla bütüncül olarak yaklaşmaktır. Bilgilenme ve farkındalık düzeyinin artması, bu bütüncük yaklaşıma hizmet eder.

 

TAP Vakfı, cinsellik konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek toplumun cinsel sağlığına katkıda bulunmak amacıyla; 

 

* Bireylerin bilimsel bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere, telefonla ve internet üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermekte,

 

* Çocukların ve ergenlerin cinsel gelişim süreçlerini desteklemek üzere, okullarda cinsel eğitim çalışmaları yürütmekte,  

 

* Çocukların cinsel gelişim süreçlerindeki ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere, ebeveynlere, psikolojik danışmanlara, öğretmenlere yönelik seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirmekte,

 

* Sağlık hizmet sunucularının cinsel sağlık konusundaki bilgi ve uygulamalarını geliştirmek üzere, hemşire ve ebelere yönelik eğitim çalışmaları yapmaktadır.
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS