PROGRAMLAR

 

NEDEN GÜVENLİ ANNELİK EĞİTİMİ?

 

Güvenli Annelik hizmetleri kadınların gebelik, doğum ve lohusalık döneminde gereksinimi olan güvenli ve sağlıklı bakım hizmetini elde etmelerini sağlamaya dönük bir anlayışı ifade ediyor. Güvenli Annelik Hizmetleri 1987 yılında Nairobi’de yapılan bir toplantı ile 100’den fazla ülkede uygulanmaya başlanmış ve 1994 yılında da ülkemizde Güvenli Annelik çalışmalarına başlanmıştır.

 

Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet politikaları ile desteklenen ulusal bir hedeftir. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, güvenli annelik uygulamalarıyla anne ve bebek ölümlerini önleme misyonunu desteklemektedir.

Vakfımızın geliştirdiği projeler iki temel amaca odaklanmaktadır:

 

- Güvenli Annelik Konusunda Toplumsal Duyarlılığı ve Bilinci Yükseltmek

Bu kapsamda anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve lohusalık döneminin önem ve risklerini fark etmesi hedefliyor;  iletişim kampanyaları, topluma dayalı hizmet modeli ve güvenli anneliğe duyarlı sivil toplum kuruluşları ağı oluşturularak çalışmalar sürdürülüyor.

 

- Sağlık Hizmetlerinde Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Bileşenini Güçlendirmek

Bu kapsamda vakıf, çeşitli illerde il sağlık müdürlükleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ebe, hemşire ve aile hekimlerine yönelik hizmet içi programlar düzenliyor. Kurumlarda gebe, lohusa ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini destekliyor. Hizmeti veren sağlık personeli için eğitim ve danışmanlık rehberi, posterler, resimli atlaslar, modeller, maketlerden oluşan eğitim materyali sağlıyor. Başvuran gebe ve lohusaların yararlanacağı broşürler hazırlıyor. 

 

Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından yürütülen “Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı” illerde sağlık yöneticileri ve yerel yönetimlerle işbirliğinde sağlık personelinin güvenli annelik hizmetleri konusunda eğitilmesini sağlarken bir yandan da gebe ve lohusaları ve onların yakınlarını bilgilendiriyor. 
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS