PROGRAMLAR

 

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

KSEP’in öncelikli hedef kitlesi, dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içinde yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip kadınlardır. Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımda önemli engeller yaşayan ve üreme sağlığı sorunlarının yoğun görüldüğü bu grupta, ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için öncelikli olarak kadınların sağlık eğitimi gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

 

KSEP ile kadınların günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları kazandırılır, sağlık ve kamu hizmet talebi artar, hizmette süreklilik sağlanır, sağlıkla ilgili uygulamalara katılım kolaylaşır. Koruyucu sağlık davranışı gelişmiş bireyler sağlıklı bireylerdir ve toplum sağlığına-gelişmişliğine katkı sağlarlar. Aynı zamanda yerel yönetimlerin sağlık, eğitim, çevre ve kaynak kullanımı politikalarının hayata geçmesi kolaylaşır. KSEP, doğrudan ve sadece kadın sağlığına yönelik bütünsel yaklaşımlı bir program olması nedeniyle kadınların ve kadın ile ilgili çalışan kurumların ilgisini çekmektedir.

 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, İstanbul SHÇEK Toplum Merkezleri’nde yürüttüğü pilot uygulamanın olumlu sonuçlarının etkisiyle, Türkiye’de farklı bölgelerde kadın çalışmaları yürütmekte olan yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile KSEP eğitici eğitimlerini başlatmış, bu eğitimden geçen eğiticilerinin kendi bölgelerinde oluşturdukları kadın gruplarında programı uygulanmaya başlamıştır. Böylece ülke düzeyinde daha fazla kadına ulaşılması hedeflenmiştir.

 

Kadın sağlığı eğitim programı 13 haftalık kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır. Eğitim materyalleri, eğitim aktivitelerini desteklemek, kadınların eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla hedef grubun özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca tüm katılımcılara dağıtılmak üzere eğitim programındaki ana mesajların özetlendiği resimli “Kadın Sağlığı” kitapçığı hazırlanmıştır.  

 

1. Tanışma

8. Cinsellik I

2. Üreme organları ve işlevleri

9. Cinsellik II

3. Temizlik -beslenme

10. Haklar

4. Güvenli annelik

11. Çocuklar ve ergenler

5. Doğurganlığı düzenlenmesi

12. Genel sağlığı koruyucu davranışlar

6. Üreme sağlığını koruyucu davranışlar

13. Değerlendirme 

7. İletişim

 

 

TAP Vakfı, uygulama sürecinde niceliksel ve niteliksel verileri değerlendirerek, geleceğe ilişkin adımları saptar. Uygulamaların izlemi, tanımlanan program amaçları kapsamında, bu amaçların ne oranda/nasıl gerçekleştirildiğini, olası sorunların/engellerin neler olduğu ve nasıl çözümlenebileceğini görmek ve çalışmanın kurumsallaşmasını desteklemek için yapılmaktadır. 
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS