PROGRAMLAR

 

ERGEN VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak kullandığımız önemli araçlardan biri eğitim. Örgün ve yaygın eğitim sistemlerine devam eden kız çocuklarının sayısının arttırılması, kızların eğitimde kalma sürelerinin uzaması, eğitimde kadın istihdamını geliştirmeye yönelik  boyutların güçlendirilmesi öncelikli alanlar olarak tanımlandı. Ülkemizde son 10 yılda, kız çocukların kaliteli eğitim alarak topluma eşit ve tam katılımını sağlamaya yönelik çabalar giderek yoğunlaştı.

 

Orta eğitim kademesinde kız çocuklarının sayısı yükseltmek amacıyla atılan adımlardan biri de sivil inisiyatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülkenin pek çok yöresinde kız öğrenciler için yurtlar inşa etmesi ve yurtlarda kalan öğrencileri desteklemeye yönelik projelerin uygulanmasıydı. Vakfımız, 2000’li yıllardan başlayarak bu yurtlarda kalan kız öğrencilere yönelik eğitim programları gerçekleştirdi. Proje ortaklarımızın desteği ve kolaylaştırıcılığı ile gerçekleşen bu çalışmalarda; öğrencilerin sağlık bilincinin geliştirilmesinden ortak yaşam becerilerinin desteklenmesine uzanan farklı konularda çalışıldı.

 

Kız çocuklarını desteklemeye yönelik çabaların yanı sıra ergenler için haklar konusundaki farkındalığı, demokrasi bilincini ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik tamamlayıcı eğitim çalışmaları yaygınlaşıyor.  Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz proje,  bu yaklaşımla sağlık boyutunun ötesinde çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını da kapsıyor. 
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS