Duyurular

Ekip Lideri Arıyoruz!

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Ekip lideri, deprem sonrasında Adana ilinde yaşayan kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile korunma ihtiyaçlarını ele alacak proje kapsamında Adana’da tam zamanlı istihdam edilecektir.

Görevler: 

 • Acil durum sonrasındaki dönemde belirlenen deprem bölgesinde ailelerin üreme sağlığına yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyacı olan malzeme ve hizmetle buluşturulmasına yönelik yapılan ev ziyareti gibi saha çalışmalarının koordinasyonu
 • Ev ziyaretlerinde görevli olan proje saha personelinin koordinasyonu
 • Ev ziyaretleri için hanelerin saha elemanlarıyla ve yerel paydaşlarla belirlenmesi
 • Saha çalışmalarının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve haftalık olarak raporlanması
 • Belirli aralıklarla saha elemanlarına ev ziyaretlerinde eşlik edilmesi
 • Ev ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaca yönelik ilgili kurumlara yapılan yönlendirmelerin takip edilmesi
 • Bölgede çalışan yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi
 • Çalışma alanında mevcut sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve proje bazlı yürütülen diğer hizmetlerin takip edilmesi ve saha personeli ile vakfın bilgilendirilmesi
 • Proje ve dağıtım malzemelerinin kayıt altına alınması

Aranan Beceri ve Nitelikler:

 • Adana’da ikamet etmek veya etmeye istekli olmak,
 • Hemşirelik vb. sağlık bölümünden mezun olmak,
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarını ve çevrimiçi toplantı programlarını kullanabilmek,
 • Saha çalışmalarını raporlama ve değerlendirme (sayısal ve içerik olarak) becerisine sahip olmak,
 • Ekip koordinasyonu becerisine sahip olmak,
 • Ayrımcı tutum içerisinde olmamak, empati yapabilmek ve hak temelli yaklaşıma sahip olmak,
 • İyi ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Acil durumlarda ve stres altında çalışabilmek,
 • Yaratıcı düşünme, problem çözme, zaman yönetimi becerilerine sahip olmak.

Tercihen;

 • Kadın sağlığı, saha çalışması ve raporlama alanında deneyim sahibi olmak.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-postanın konusuna “Ekip Lideri” yazarak 15.04.2023 gün sonuna kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.