Duyurular

İş İlanı: Proje Koordinatörü

Proje Koordinatörü

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Sivil toplum örgütlerinin (STÖ) cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen Kasım 2026’ya kadar devam edecek projede görevlendirilmek üzere proje koordinatörü istihdam edilecektir. Proje koordinatörü TAP Vakfı İstanbul ofisinde istihdam edilecektir.

Sorumlulukları:

 1. Projenin yönetimini desteklemek, uygulanmasını ve hedeflerin bütçe dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 2. Projenin hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerinin gerçekleşmesini proje ekibiyle koordinasyon içerisinde sağlamak,
 3. Desteklenecek olan sivil toplum örgütleriyle iletişimde odak kişi olunması, bu kurumlarla iş birliği için koordinasyonun sağlanması ve iletişimin güçlendirilmesi,
 4. Projeye katkı sunan paydaşlar ve uzmanlarla koordinasyonu sağlamak,
 5. Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının koordinasyonunu yapmak, eğitimlerde görev almak,
 6. Hibe verilecek STÖ’lerin belirlenmesi, proje hedefine ve donor kurallarına uygun faaliyetlerini gerçekleştirmeleri, bütçe harcamaları ve raporlarının takibi,
 7. Projenin tanıtımı, duyurusu, çıktılarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
 8. Proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan satınalma süreçlerinin takip edilmesi,
 9. Projenin donor kurallarına uygun olarak her çeyrekte raporlamasının program yöneticisine yapılması.

Aranan Deneyim ve Nitelikler:

 1. Sosyal ve/veya siyasal bilimler, beşeri bilimler veya sağlık alanında üniversite mezunu,
 2. En az 4 yıllık proje yönetimi ve/veya alt hibe yönetimi deneyimi olan,
 3. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, hizmetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında akademik çalışması ya da alan deneyimi olan,
 4. İnsan hakları ve hak temelli sivil toplum çalışmaları konusunda deneyimli,
 5. Analiz yapabilen, yaratıcı, zaman yönetiminde başarılı,  güçlü organizasyon yeteneğine ve sunum becerisine sahip ve geri bildirimlere açık,
 6. İletişim ve insan ilişkileri güçlü, ekip çalışma becerileri yüksek,
 7. İleri seviyede Türkçe ve İngilizce bilen adayların başvurusu beklenmektedir.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını (en fazla bir sayfa) e-postanın konusuna “Proje Koordinatörü” yazarak 14.03.2024 gün sonuna kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.