Duyurular

İş İlanı: Toplum Temelli Saha Çalışanları: (10 kişi)

Depremden Etkilenen Kadınların ve Kız Çocuklarının Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Güçlendirilmesi Projesi

 • Proje Alanı: Samandağ, Antakya

Toplum Temelli Saha Çalışanları: (10 kişi)

Görevler:

 • Eğitimlerinin ardından yerel kadınları ziyaret ederek sağlık sisteminden faydalanmalarına öncülük edecek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi ve becerileriyle onları güçlendirmesi,
 • Belirlenen deprem bölgesinde ailelerin üreme sağlığına yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyacı olan malzeme ve hizmetle buluşturulmasına yönelik hane ziyareti gerçekleştirmek,
 • Hane ziyaretlerinde güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları, güvenli cinsellik ve gebeliği önleyici yöntemler konularında danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,
 • Gerekli olan takip ziyaretinin planlanması,
 • Yapılan hane ziyaretlerinin oluşturulan izlem ve kayıt sistemine göre ekip liderine raporlanması,
 • Hane ziyaretlerinde ihtiyaca göre ilgili kuruma yönlendirme yapmak ve takibini yapmak,
 • Risk tespiti durumlarında ilgili yönlendirme ve raporlamanın yapılması,
 • Hane ziyaretleri için hanelerin ekip lideri ile belirlenmesi,
 • Destek kitlerinin dağıtılması.

Aranan Beceri ve Nitelikler:

 • Proje alanında ikamet etmek,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Saha çalışmalarını raporlama becerisine sahip olmak,
 • Ekip çalışması becerisine sahip olmak,
 • Ayrımcı tutum içerisinde olmamak, empati yapabilmek ve hak temelli yaklaşıma sahip olmak,
 • İyi ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Yaratıcı düşünme, problem çözme, zaman yönetimi becerilerine sahip olmak,
 • Arapça konuşma becerisine sahip olmak. (1 saha elemanı için)

 

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-postanın konusuna başvuracakları pozisyona göre “Ekip Lideri veya Ebe/Hemşire/Saha çalışanı” yazarak [email protected] adresine 14.01.2024 göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme (CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.