Duyurular

İş İlanı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı TAP Vakfı İstanbul ofisinde istihdam edilecektir.

Sorumlulukları:

 1. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında aktif sivil toplum örgütlerinin(STÖ) mevcut durumlarını değerlendirmeye  yönelik bir çerçevenin geliştirilmesi,
 2. Toplum cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kapasite güçlendirilmesi programına dahil edilecek sivil toplum örgütlerinin belirlenmesi,
 3. Belirlenen STÖ’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesi için  ihtiyaç analizlerinin yapılması ve raporlanması,
 4. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirecek eğitim, iletişim ve savunuculuk alanlarının desteklenmesi,
 5. Tespit edilen  ihtiyaçlara yönelik uluslararası standartlar ışığında dijital, çevrimiçi  ve yüz yüze eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulamasının koordinasyonu,
 6. Eğitimlerin izleme ve değerlendirmesinin yapılarak çalışmanın sonuçlarının raporlanması.

Aranan Deneyim ve Nitelikler:

 1. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Hukuk veya ilgili alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip,
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırma, kadının güçlendirilmesi, insan hakları alanlarında en az 5 (beş) yıllık ilgili mesleki deneyimi olan,
 3. İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yürütülmesi, eğitimlerin ve kapasite geliştirme programlarının geliştirilmesi ve sunulması konusunda en az 2 yıllık deneyimi olan,
 4. Sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklarla olumlu  işbirliği deneyimi olması tercih sebebidir,
 5. Analiz yapabilen, yaratıcı, zaman yönetiminde başarılı,  güçlü organizasyon yeteneğine ve sunum becerisine sahip ve geri bildirimlere açık,
 6. Stratejik planlama ve raporlama süreçlerine hakim,
 7. İleri seviyede Türkçe ve İngilizce bilen adayların başvurusu beklenmektedir.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını (en fazla bir sayfa) e-postanın konusuna “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı” yazarak 14.03.2024 gün sonuna kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.