Duyurular

Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Arıyoruz!

 Muhasebe ve İdari İşler Müdürü

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Muhasebe ve İdari İşler Müdürü TAP Vakfı İstanbul ofisinde tam zamanlı istihdam edilecektir.

Sorumlulukları:

Muhasebe ve mali işler:

 • Aylık/yıllık beyannamelerinin vergi dairelerine SMMM tarafından verilmesini sağlamak,
 • Vergilerin süresi içerisinde ödenmesini takip etmek,
 • Vakfın öz kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak, bunun için bankalarla düzenli ilişki için olmak,
 • Vakfın yıllık ve aylık hesap durumlarını kontrol etmek, tüm cari takipleri gerçekleştirmek,
 • Vakfın alacak ve ödemelerini düzenli olarak takip etmek ve gerçekleştirmek,
 • Vakfın iktisadi işletmesinin takip ve muhasebesini işliyor olmak,
 • Vakfın iktisadi işletmesinin müdürü sıfatıyla iktisadi işletme yönetimini yapmak,
 • Çalışma alanındaki tüm faaliyetleri; İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanunlar, Vakıflar ile ilgili tüzük ve yönetmeliklere, prosedürlere, standartlara ve bunların eklerine uygun olarak yapmak.

Bütçe ve raporlama:

 • Vakfın yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Vakfın ve işletmesinin mali tablolarını oluşturmak,
 • Vakfın projelerinin hibe veren donörlerin standartlarına göre muhasebeleştirilmesi ve finansal raporlamasını yönetmek,
 • Mali kontrol süreçlerini yönetmek.

Personel:

 • Vakfın personel işlemlerinin iş kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak, özlük dosyalarını tutmak,
 • Personelin avans ve maaş ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Aylık SGK bildirgelerinin ve ilgili ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak

Muhasebe sorumlusunu yönetmek ve ekibi içinde gerekli iş bölümünü yapmak.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye ve benzeri Lisans Bölümlerinden mezun,
 • Malı işler alanında en az 5 yıllık tecrübeli,
 • Mesleği ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklere hakim,
 • Vakıf mevzuatına hakim (tercih sebebi),
 • Yönetim ve iletişim becerisi yüksek, ekip ile uyum içinde çalışabilecek, sosyal ilişkilerinde kuvvetli,
 • Logo ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • İngilizce bilen.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-postanın konusuna “Muhasebe ve İdari İşler Müdürü” yazarak 28 Nisan 2023 gün sonuna kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.