Duyurular

Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri için Rehber Çalışması Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar hibe programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu, “Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri: Toplum Temelli Hizmetler İçin Rehber” çalışması için teklif alacaktır. Rehber çalışması ile pandemi dönemlerinde ve sonrasında CS/ÜS hizmetlerine talebin devam etmesi ve hizmetin etkili bir şekilde sunulması için CS/ÜS hizmet sunucuları ve hizmet alan kişilerin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Teklif sunmak için son tarih 17.07.2020, saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Şartname-pandemi-Rehber-020720

EKLER-REF-AB_2020-0013_1