Duyurular

Rehber Öğretmenler için Ergenlere Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık Atölyeleri Başlıyor!

Ergenlere yönelik cinsel sağlık eğitimi ve danışmanlık atölyelerini, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Turkey) desteğiyle, çocuğun-ergenin gelişim sürecinin bütünsel ve pozitif bir perspektifle desteklenmesi ve çocuğun üstün yararını gözeterek çocuğun haklarına saygılı bir eğitim-danışmanlık ortamının sağlanması amacıyla düzenliyoruz.
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) olarak, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerle çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri cinsel sağlık eğitiminde yeni bilgi ve yöntemlerle buluşturabilmek için Haziran ayından itibaren bir dizi online eğitim gerçekleştireceğiz.
Ne zaman?
I. grup: 22, 23 & 25 Haziran / saat: 11.00 – 15.00
II. grup: 29, 30 Haziran & 2 Temmuz / saat: 11.00 – 15.00
Kimler katılabilir?
Ortaokul ve lise kademesinde görev alan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katılabilir.
Başvuru için son tarih: 17 Haziran Çarşamba, saat 19:00
Neden cinsel sağlık eğitimi?
Cinsel sağlık eğitimi, ergenlere ve gençlere kendi sağlık, iyi olma hali ve değerlerinin farkına varma, saygıya dayalı sosyal ve cinsel ilişkiler geliştirme, yaptıkları seçimlerin kendilerinin ve başkalarının iyi oluşunu ne şekilde etkilediği üzerine düşünme ve yaşamları boyunca haklarını anlama ve koruyabilme konusunda gerekli bilgi birikimi, beceri, yaklaşım ve değerlerin kazandırılmasını sağlar.
Atölyeler neyi amaçlıyor?
Ortaokul ve lise kademesinde çalışan rehber öğretmenlerin;
• Ergenin cinsel gelişim sürecine bütünsel bir perspektifle yaklaşarak, çocukların-ergenlerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi yönünde adım atmalarını,
• Ergenlerin-gençlerin gelişim dinamiklerine ilişkin yaklaşımlarını ve bu konudaki değerlerini fark etmelerini sağlayarak bilgilendirme-danışmanlık süreçlerinde objektif bir duruş sergilemelerini,
• Çocuk haklarını ve katılımını gözeten, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir eğitim-danışmanlık ortamı oluşturmalarını,
• Yetişkinlerden çocuğa yönelen istismarı önleyici ve çocuğu koruyucu yöntemler geliştirmelerini amaçlar.
Neyi kapsıyor?
3 gün sürecek atölyelerde aşağıdaki konu başlıkları ele alınacak:
• Cinsel sağlık eğitimin kapsamı ve yaş gelişimine uygun öğrenim hedefleri
• Çocuk hakları ve cinsel sağlık eğitiminde hak temelli yaklaşım
• Bedeni tanıma ve ergenin cinsel gelişimi
• Cinsellik, cinsel davranış ve iyi olma becerileri: Onay, mahremiyet ve bedensel bütünlük
• Üreme sağlığı, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ve korunma yöntemleri
Nasıl gerçekleşecek?
3 gün sürecek atölyeler 15’er kişilik iki ayrı grup ile Zoom üzerinden gerçekleşecektir.
Kim yürütecek?
Atölyeleri, TAP Vakfı Cinsel Sağlık Eğitimi Programı (CSEP) eğitmen ekibinden Alper Yalçın, Nurşen Kanbur ve Zeynep Kayacan yürütecektir.
Alper Yalçın, 2012 yılından bu yana, çocuklarla birlikte ve çocuklar için verilen hak temelli mücadeleye katkı sunmaya çalışmaktadır ve birçok sivil toplum örgütünde veya platformda yer almaktadır. Çocuk hapishanelerinden, çatışma ortamlarındaki hak ihlallerine, örgün eğitim kurumlarından, barış çalışmalarına, hafıza çalışmalarına ve görsel kültüre dek çocukluğun temsil edildiği farklı alanlarda ekip çalışmalarında yer almaktadır.
Nurşen Kanbur, 1983 yılında Şişli Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Hemşirelik bölümünde eğitimini sürdürdü. 1995 yılında mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığında çalışmaya başladı. 1998’de Güvenli Annelik, 2005’te Üreme Sağlığı ve Bebek Dostu Ulusal Eğitimcisi olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana TAP Vakfı’nda tam zamanlı Üreme Sağlığı Eğitimcisi olarak çalışmaktadır.
Zeynep Kayacan, Penn State University Psikoloji Bölümü mezunudur. 2012’den bu yana farklı STK’larda hak ve eğitim temelli çalışmalarda bulundu. 2016’ya kadar Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde engelli çocukların fiziksel gelişimiyle beraber psikososyal gelişimini destekleyen çalışmalarda eğitmen olarak yer aldı. 2016’dan itibaren Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nde psikososyal destek alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Kasım 2018’den itibaren TAP Vakfı’nda cinsel sağlık eğitimi program koordinatörü ve cinsel sağlık eğitmeni olarak çalışmaktadır.
Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılacak?
Ortaokul ve lise kademesinde görev alan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin başvuruları değerlendirilecektir. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri veya rehber öğretmen adayları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme sürecinde cinsiyet eşitliği ve coğrafi çeşitlilik ilkeleri esas alınacaktır.
Değerlendirme sonuçları en geç 19 Haziran Cuma günü, saat 19:00’a kadar başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bildirilecektir.
Tüm sorularınız için [email protected] e-posta adresinden TAP Vakfı’na ulaşabilirsiniz.