Duyurular

Saha Elemanı Arıyoruz!

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Deprem sonrasında Adana ilinde yaşayan kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile korunma ihtiyaçlarını ele alacak proje kapsamında Adana’da 8 kişilik saha elemanı tam zamanlı istihdam edilecektir.

Görevler: 

 • Acil durum sonrasındaki dönemde belirlenen deprem bölgesinde ailelerin üreme sağlığına yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyacı olan malzeme ve hizmetle buluşturulmasına yönelik ev ziyareti gerçekleştirilmesi
 • Ev ziyaretlerinde güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları ve hijyen, gebeliği önleyici yöntemler konularında danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme yapılması
 • Gerekli olan takip ziyaretinin planlanması
 • Yapılan ev ziyaretlerinin oluşturulan izlem ve kayıt sistemine göre ekip liderine raporlanması,
 • Ev ziyaretlerinde ihtiyaca göre ilgili kuruma yönlendirme yapmak ve takibini yapmak
 • Risk tespiti durumlarında ilgili yönlendirme ve raporlamanın yapılması
 • Ev ziyaretleri için hanelerin ekip lideri ile belirlenmesi
 • Destek paketlerinin dağıtılması

Aranan Beceri ve Nitelikler:

 • Adana’da ikamet etmek,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarını ve çevrimiçi toplantı programlarını kullanabilmek,
 • Saha çalışmalarını raporlama becerisine sahip olmak,
 • Ekip çalışması becerisine sahip olmak,
 • Ayrımcı tutum içerisinde olmamak, empati yapabilmek ve hak temelli yaklaşıma sahip olmak,
 • İyi ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Acil durumlarda ve stres altında çalışabilmek,
 • Yaratıcı düşünme, problem çözme, zaman yönetimi becerilerine sahip olmak.

Tercihen;

Saha ekibinden 1 kişinin Arapça konuşabilmesi tercih sebebidir.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-postanın konusuna “Saha Elemanı” yazarak 15.04.2023 gün sonuna kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce başvuru sırasına göre başvurular değerlendirilerek görüşme yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.

TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır.