Ergen ve Gençlik Çalışmaları

Şanlıurfada Yaşama Hazırlanıyorum Projesi

Şanlıurfada Yaşama Hazırlanıyorum Projesi

Gerekçe: Türkiye nüfusunun 3.3 milyonunu 24 yaş altı nüfus oluşturuyor.15-19 yaş kadın nüfusunun %63’ü eş şiddetini haklı görüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadınların %55’i  ya hiç eğitim almamış ya da ilk okulu tamamlamamış durumda, oran ülke genelinde %33,2.

Şanlıurfa’da ise nüfus 1.433.422 ve 113.856’su 10-14 yaş, 102.882’si ise 15-19 yaş aralığında.15 yaş üstü % 36,7 kadın okuma yazma bilmezken %10, 7 erkek okuma yazma bilmiyor. 837 kız çocuğu erken evlilik neticesinde bebek sahibi olmuş durumdalar (2010-11 çocuk vakfı)

Projenin Amacı: Şanlıurfa’da yaşamakta olan gençlerin güçlendirilmesi ve ilde gençlerle çalışmalar yürüten karar vericiler, okul yönetimleri, toplum liderleri ve aileler düzeyinde gençlerin sorunları ve ihtiyaçları alanlarında farkındalık geliştirilmesidir.

Proje Destekçisi: İsveç Baş Konsolosluğu ve Hollanda Başkonsolosluğu

Uygulama Süresi: 2012 Eylül-2014 Şubat

Projenin Tanıtımı:

Şanlıurfa’da yaptığımız çalışmalar süresince; yaygın olarak gözlenen erken yaşta yaşanan zorla evliliklerin, eğitim hakkı ihlalinin, cinsiyetler arası bariyerlerin, geleneksel değerlerin gençlerin yaşamını zorlaştırdığını tespit ettik. Şanlıurfa’da yaşayan gençler için hazırladığımız ‘Empowerment Boys and Girls in Şanlıurfa’ projesi İsveç Konsolosluğu ve Hollanda Başkonsolosluğu desteği ile 2012 Eylül ayı itibari ile uygulanmaya başladı.

Şanlıurfa’da yaşayan 10-19 yaş arası 1500 genci hedefleyen, proje kapsamındaki eğitimler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Şanlıurfa’daki Gençlik Merkezlerinde uygulanmaktadır. Proje eğitimleri süresince, cinsiyet rollerini kırmak ve cinsiyet duyarlılığını teşvik etmek amacıyla gençler bir arada eğitim görecekler. Projenin eğitim programı, her biri 3’er saat olmak üzere 5 modülden oluşmaktadır. Modüller ‘Yaşam Becerileri’ çatısı altında; Özgüven ve Geleceğe Bakma, Yaratıcılık ve İletişim Becerileri, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Bedensel Gelişim ve Sağlık başlıklarından oluşmaktadır.

Eğitim süresince kullanılan materyaller, broşürler ve diğer kırtasiye ihtiyaçları proje tarafından karşılanmakta ve 16 eğitmenin gençlere uyguladıkları eğitim süresince ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmeti vakıf eğitmenleri tarafından verilmektedir.

Projenin ikinci bileşeni olarak; gençlerin eğitimlerinin yanı sıra yönetim düzeyinde, yerel toplum liderleri, okul çalışanları ve aileler düzeyinde gençlerin hakları konusunda farkındalık geliştirilmesi hedeflenmiştir. Projenin 3 çalıştayı ebeveynlerin, psikolojik danışmanların, yerel yönetimdeki yetkililerin katılımı ile tamamlandı.

Projenin eğitici eğitimi 9-12 Kasım ve 23-26 Kasım 2012’de Şanlıurfa’da tamamlandı. Gençlerden oluşan eğiticiler eğitimlere başlayarak Mayıs 2013 tarihi ile 1200 gence ulaştılar.