Güvenli Annelik

Destekleyici Çalışmalar

Diyarbakır’da Sivil Toplum Kuruluşları ile Güvenli Annelik Eğitimi 2008 – 2009

Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin savunuculuk desteğiyle halkın Güvenli Annelik konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla Mayıs 2008 de çalışmaya başlandı.

Yerel Günden 21 Kadın Meclisi kapsamında on beş sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Güvenli Annelik konusunda toplumsal bilinç yaratmak için Güvenli Annelik çalışma grubu oluşturdu.

Katılan Kurumlar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi (DİKASUM), Selis Kadın Dayanışma Derneği, Umut Işığı Kadın Kooperatifi, Bağlar Kadın Kooperatifi, Sur İlçe Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Kamer Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Sarmaşık Derneği, Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi, Bağlar Belediyesi Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Türkiye Aile Planlaması Derneği Diyarbakır Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen ve Halk Eğitim Merkezi

STK çalışanlarına yönelik 2 günlük bilgilendirme eğitimi yapılarak, STK’ların bilgilendirme çalışmalarına destek olmak amacıyla eğitim materyalleri ve el ilanları hazırlandı. STK’lar çalışma planlarında Guvenli Annelik mesajlarına yer verdiler.

Diyarbakır Halk Eğitim Merkezleri ile Güvenli Annelik Eğitimi 2008 – 2009

Diyarbakır Halk eğitim merkezinde çalışan kadrolu ve usta eğiticileri Güvenli Annelik konusunda bilgilendirerek halkın bilinç düzeyini ve duyarlılığını artırmak amacıyla 2008’de uygulandı.

Hedef Kitle : Halk Eğitim Merkezine bağlı kadrolu, usta eğiticilerin kurslarına katılan farklı yaş grubundaki tüm kursiyerler.

  • 115 eğiticiye 1,5 günlük periyodlar halinde, 4 grup eğitim yapıldı, eğitim materyalleri gönderildi, proje saha görevlisi izlem ziyaretleri ile destek eğitimler düzelendi.

İletişim Çalışmaları

  •  Anne-bebek ölümlerine dikkat çekmek ve Güvenli Annelik çalışmalarına destek vermek amacıyla 2007 yılında Dikkat bebek var ! kampanyası başlamıştır. Kampanya kısa filmler, radyo spotları, gazete ilanları, broşürler ve çıkartmalar ile desteklendi. Kampanya kapsamında gebe ve loğusalara hizmet vermek üzere aktif olarak kullanılabilen danışma hattı ve web sitesi kuruldu.
  • 2010’da Gümüşhane’de organize ettiğimiz “Karadeniz Bölgesi Güvenli Annelik Sempozyumu” kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi I. ve II. basamak gebe, loğusa ve yeni doğan sağlık hizmetlerinde kısıtlayıcı ve engelleyici faktörleri, bunları aşmaya yönelik adımları iller bazında tanımlandı, farklı yaklaşım, uygulama ve deneyimlere yönelik sonuçları ve dersleri paylaşmak ve sağlık hizmet sunumunun geliştirilmesi yönelik fikir ve motivasyon desteği sağlandı.
  • İstanbul’da 2007 ve 2009 yıllarında Güvenli Annelik konusunda Türkiye’de kaydedilen gelişmelerin, atılması gereken adımların ve ihtiyaçların ele alındığı “Güvenli Anneliğin Bugünü” konferansı düzenlendi.
  • 2007 yılında Diyarbakır da Güvenli Annelik çalışmalarına dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak amacıyla, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra yerel liderler ile sağlık hizmet sunucuları ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir konferans düzenlendi.

Seminerler

“Güvenli Annelik Eğitim/Danışmanlık Programı” sürecinde sağlık personelinden gelen talep/istek doğrultusunda “Doğum sonu cinsel yaşam ve aile planlaması” konusunda bilgilendirme kiti geliştirdik. Bu kapsamda; sağlık hizmet sunucularına verilmek üzere bilgi notu, lohusalar için broşür hazırladık.