Güvenli Annelik

Güvenli Annelik Seminer Programı

GÜVENLİ ANNELİK SEMİNER PROGRAMI

Güvenli Annelik Seminer Programı; hekim-hemşire ve ebelere yönelik bir program olarak başlatılmıştır. Programda başlıkları paylaşılan konular haftasonu seminerleri (ildeki çalışma düzenine göre değişiklik yapılabilen) şeklinde düzenlenmektedir. Seçilen ½ günlük çalışmalar 50-70 kişilik gruplarla gerçekleşmektedir.

Seminer paketi; sağlık personelinden gelen talep/istek doğrultusunda  geliştirilmiştir. Pakette; sağlık hizmet sunucularına verilmek üzere bilgi notları, lohusalar-gebeler için broşür yer almaktadır.

Seminerlerin her biri 2-3 saatten oluşup, alanında uzmanlar tarafından aktarılmaktadır. Kurumlardaki ve illerdeki sağlık personelinin (hekim-ebe-hemşire) katılımına yönelik planlanan toplantıların lojistik giderleri vakıf tarafından desteklenmektedir.

Konular;

  • Doğumsonu Cinsel Yaşam ve Gebeliği Önleyici Yöntemler

Dr. Güneş Tomruk, Eylem Karakaya

Doğum sonrası cinsel yaşama başlama zamanı, oluşabilecek cinsel sorunlar ve öneriler, doğum sonrası emzirme ve kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler konuları tartışılıyor.

Süre: 3 saat

  • Doğumsonu Komplikasyonlar ve Doğumsonu Bakım

Prof. Dr. Anahit Coşkun

Anne ölümlerinin %60’ı doğumsonu kanamalarından dolayı gerçekleşmektedir. Doğumsonu oluşan komplikasyonların nedenleri, nasıl önlenebileceği, doğumsonu dönemde kadına bakımda dikkat edilmesi gerekenler tartışılıyor.

Süre: 3 saat

  • Riskli Gebelikler ve Gebelik Testleri

Prof. Dr. Mithat Erenus

Erken yaş, ileri yaş gebelikleri ve riskleri;  ilerleyen teknoloji ile birlikte kabul gören ve rutine giren gebelik testler nelerdir, ne zamanlar yapılır?

Süre: 3 saat

  • Kadın-/ergen üreme sağlığı yasal süreçleri

Av. Dr. Gürkan Sert

Üreme sağlığını ilgilendiren yasalar nelerdir? Gebelik, gebelik sonlandırma, taciz ve tacavüz gibi konularda yetişkin kadına ve ergene yönelik yasal düzenlemeler ve sağlık personelinin uygulamadaki rolü nedir? Hasta hakları ve sağlık çalışanları haklarından ne kadar haberdarız?

Süre: 3 saat

  • Hizmet sunucu ve hizmet alan ilişkisi/iletişimi

Kadir Akbulut

Sağlık sistemindeki değişiklikler ve çalışma şartlarının zorluğu ile sağlık personelinin yaşadığı stres ve iletişim sorunları karşısında neler yapılabilir? Hizmet alanla dialog kurma, kendini ifade etme becerisi nasıl geliştirilir?

Süre: 3 saat

Mardin Kilis