Güvenli Annelik

Şanlıurfa Hayati Harrani Mahallesi Güvenli Annelik Saha Çalışması

Güvenli Annelik Saha Çalışması

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından alanda gerçekleştirilen çalışmalar mevsimlik göçer işçilerin kadın ve çocuk sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar alanlarında öncelikli bir risk grubu olduğunu göstermektedir. Bu grupta aşılama oranı genel oranların yarısında, riskli gebelik ve düşük çocuk sağlığı göstergeleri yaygın, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların tedavi başarısızlığı yüksektir.

70 bin nüfusa sahip Hayati Harrani Mahallesinin %40’ı mevsimsel tarım işçisi olarak yaşamaktadırlar. Göçer işçilerin alan çalışmasında okur-yazar olmayan kadınların oranı % 54, ortalama gebelik sayısı 5,9’dur ve doğumların %50’si evde veya tarlada olmaktadır.

2010 yılında İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi ve Harran Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Hemşirelik Yüksek Okulu işbirliğinde, Hayati Harrani Mahallesinde Güvenli Annelik çalışmalarını halk eğitim boyutu ile destek olmak, gebeleri kayıt altına almak, anne adaylarının ve loğusaların bilgilendirilmesi, kendi ve bebeklerinin öz bakımlarına ilişkin doğru tutum ve davranışların geliştirilmesini sağlamak amacıyla saha çalışması yapıldı.

– Şanlıurfa Hayati Harrani Mahallesi “Güvenli Annelik Saha Çalışması” nda görev alacak olan saha çalışanlarını Güvenli Annelik, iletişim ve eğitim becerileri açısından bilgi ve    beceri kazandırarak halka ilgili konuda bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri verebilecek düzeye ulaştırmak amacıyla 20 lider kadına eğitici eğitimi programı uygulandı,

– Programa katılan kadınlardan 6’sı çalışmaya başladı,

– Proje kapsamında toplam 8170 hane ziyaret edilerek 618 gebe-loğusa kadına ulaşıldı,

– Tespit edilen gebe kadınların gebeliklerinde 4 kez, loğusalar 3 defa ziyaret edilerek ilgili dönemler hakkında bilgilendirildi ve gerekli durumlarda birlikte sağlık ocağına    gidildi.

Hayati Harrani Mahallesinde sağlık hizmet sunum kapasitesinin artırılması II. bir sağlık ocağının açılması mahallede yaşayan kadınların sağlık konusunda bilinçlenmeleri dolayısıyla sağlık ocağı kullanımı artmıştır. Saha görevlileri mahalleli ile diğer sağlık birimleri arasında köprü görevi görmüştür. Saha görevlileri mahallede yaşayan gebe ve lohusa kadınlara sağlık danışmanlığı dışında hangi sorunlarına ne gibi çözümler getirebilecekleri konusunda mentörlük yapmışlardır.