Güvenli Annelik

Türkiye’de Güvenli Annelik

Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı Uygulanan İller ve Bölgeler

2004 yılında İstanbul’da ikinci basamak hizmetlerdeki çalışmalarla başlatılan TAP Vakfı Güvenli Annelik Programı 2014 yılında da devam etmeyi sürdürmüştür. Bölge ve il seçiminde gereksinimler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri; Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin istekli olması; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarla işbirliği ve ortaklık olanakları belirleyici olmaktadır.

Güvenli Annelik Programı kapsamındaki iller aşağıdaki üç bölgede yoğunlaşmaktadır. Çalışmaların yürütüldüğü her bölgenin güvenli annelik ile ilgili göstergeleri ve gereksinimleri farklılık göstermektedir:

Batı ve Marmara Bölgesi

°          Doğurganlık hızı 1,73

°          Doğum öncesi bakım alma %96,9

°          Doğumun yapıldığı yer %96,0

°          Doğum sonrası bakım alma %88,6

°          Sezaryen oranı %45,1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

°          Doğurganlık hızı 3,27

°          5 gebeden 1’i hiç bakım almıyor

°          Her 3 doğumdan 1’i evde

°          Her 3 anneden biri doğum öncesi bakım almıyor

°          Sezaryen oranı %14,4

Karadeniz Bölgesi

°          Doğurganlık hızı 2,08

°          Doğum öncesi bakım alma %96

°          Sağlık kurumunda doğum %95,6

°          Doğum sonrası bakım alma %84,3

°          Sezaryen doğum %45

2014 yılı itibariyle illere göre çalıştığımız personel sayısı aşağıdaki gibidir:

 

Çalışılan İl Çalışılan Sağlık Personeli Sayısı
Kilis 172
Mardin 164
Bartın 120
Bursa 28
Eskişehir 23
Kırklareli 18
İstanbul 28

2014 yılı itibariyle illere göre eğitim materyali desteği sunduğumuz iller şöyledir:

 1. Kırklareli
 2. İstanbul
 3. Bartın
 4. Ordu
 5. Trabzon
 6. Bursa 
 7. Eskişehir
 8. İzmir
 9. Manisa
 10. Kilis
 11. Şanlıurfa
 12. Diyarbakır
 13. Batman
 14. Mardin
 15. Şırnak