Güvenli Annelik

Van-Erciş Güvenli Annelik Saha Çalışması

Van-Erciş Güvenli Annelik Saha Çalışması

TAP Vakfı, 2011 yılında yaşanan deprem sonrasında, Van ilindeki anne  ve bebek ölümlerini azaltmak ve kadınların gebelik, doğum ve lohusalık dönemini daha bilgili ve bilinçli yaşamaları ve sağlık hizmetlerini daha etkin kullanmalarını desteklemek amacıyla bir proje geliştirdi. Bu proje Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ve MSD İlaçları desteği ile Kasım 2012 – Ekim 2013 tarihlerinde uygulandı.

Topluma dayalı  sağlık hizmet modeli kapsamında geliştirilen  proje, uygulama bölgesinde yaşayan ve güvenli annelik konusunda eğitilen bir saha ekibinin alan çalışması ile  yürütüldü.  Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından önerilen,  Van merkezinde 6, Erciş’te 5 Aile Sağlığı Merkezi bölgesi ulaşılması hedeflenen alanlar  olarak  belirlendi.  Bu bölgelerdeki toplam 11 mahallede yaklaşık 150.000 kişi hedef alındı.

Alan çalışmasını yürütecek 20 kişilik saha ekibinin eğitimlerinin tamamlanması ile Ocak – 2013 tarihinde mahalleler bazında ev ziyaretleri başladı. Yerel sivil toplum kuruluşlarının işbirliği, çalışılan mahallelerdeki muhtarların ve sağlık hizmet sunucuların desteği ile gebe ve lohusaların bilgilendirilmesi ve hizmet kullanımının geliştirilmesi süreci başladı. Bilgilendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla mahallelerde ve sağlık merkezlerinde kullanılmak üzere eğitim materyalleri hazırlandı, broşürler dağıtıldı.  Mahallelerde aile bieylerinin ve eşlerin bu sürece katkı sağlamaları desteklendi.

9 ay süren alan uygulamasında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir;

1.       9.908 hane ziyaret edildi 19.133 kadın, 20 yerel kadından oluşan saha ekibi tarafından güvenli anneliğin ve sağlık hizmet kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi,

2.       1337 gebe belirli aralıklarla ziyaret edilerek, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde düzenli sağlık hizmet kullanımı desteklendi,

3.       19.133 kadının ev ziyaretleri esnasında, kadınların eşleri ve babalarından oluşan 5.042  erkeğe ulaşıldı,

4.       172 Sağlık Hizmet Sunucusunun bilgilerini tazelemek, iletişim yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Eğitim Programına katılımı sağlandı,

5.       Muhtarlar, devlet kurumları yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları görevlilerden oluşan 118 erkeğe ulaşarak Güvenli Anneliğin önemi hakkında bilgi verildi, yönetim düzeyinde farkındalık oluşturuldu.

Deprem Sonrası Van ve Erciş’te Güvenli Annelik Bilincini Güçlendirme Projesi Değerlendirme Raporu Ocak-2014