Haberler

1 Aralık Gençlik Fonu 2021 Başvuruları Sonuçlandı!

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 6. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları, Vakıf Değerlendirme Komitesi tarafından sonuçlandırıldı.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini desteklemektedir. Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. Fon; öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Bu şartlar kapsamında Komite tarafından incelenen başvurular  sonucu aşağıdaki kuruluşların projeleri desteklenecek.

  • Akdeniz Gençlik Derneği
  • İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ebelik Öğrencileri Topluluğu
  • On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne bağlı Hemşirelik ve Halk Sağlığı Topluluğu
  • Sağlık Hakkı Derneği
  • Sivil Toplum Araştırmaları Derneği

Başvuran tüm gruplara gençlik çalışmalarında başarılar diliyoruz.