Haberler

Adana Barosu ile Cinsel Sağlık ve HIV Farkındalığı Eğitimi Gerçekleştirdik.

Gilead Zeroing In Ending HIV Epidemic Programı tarafından desteklenen ‘HIV Yayılımını Önlemek İçin Savunuculuk Projesi’ kapsamında Adana ilinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında çalıştay düzenlediğimiz çalıştay sonrası Adana HIV izlem komitesiyle birlikte HIV yayılımının önlenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzlem Komitesinin çalışmalarında ve takibinde görüldüğü üzere; HIV prevalansı yüksek illerden olan Adana’da kişiler tanı, tedaviye erişim, sağlık hizmetlerine erişim, mahremiyet ve işe alım süreçlerinde sorunlar yaşıyor ve HIV ile yaşayan kişiler yaşanan ayrımcılık ve hak ihlallerinde hukuki bir süreç geliştiremiyor veya yaşanılan sorunlar karşısında bir muhattap bulamıyor. Yine çalıştay çıktısı ve aynı zamanda Adana İzlem Komitesinin bir diğer ihtiyaç tespiti ise; HIV ile yaşayan kişilerin uğradığı ayrımcılığın önüne geçmek, hak ihlallerini azaltmak ve bu yaşanılan gerçekleri hukuki zemine taşımak için avukatların konuya dair bilgi ve farkındalıklarını arttırmaktır. 

Adana Barosunun LGBTİ+ ve Kadın Hakları Komisyonlarının talebi ile 2 Haziran 2023 tarihinde tüm gün süren bir eğitim gerçekleştirdik. Toplantıyı TAP Vakfından Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Uzmanı Nurşen Kanbur ve Pozitif Yaşam Derneği Hukuki Danışmanı Tutku Gülce Altundağ modere etti. 

Toplantıda; cinsel haklar, beden farkındalığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV nedir-ne değildir, HIV ve hukuk, HIV ve savunuculuk başlıklarına değindik. Eğitime toplam 27 avukat katıldı. Eğitim soru-cevap, deneyim paylaşımı, olası dava başlıkları ve çözüm önerileri ile zenginleşti. 

Adana Barosu bünyesinde HIV Komisyonu/Çalışma Grubunun açılmasının ilk adımı bu eğitim ile gerçekleşti. Henüz kurulan LGBTİ+ Komisyonun alt çalışma grubu olarak düşünülen HIV Çalışma Grubu eğitimleri Haziran ayında ikinci kısmı tamamlanacaktır. Eğitimin ikinci kısmında cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelim, çeşitlilik ve HIV ile yaşayan geride bırakılmış gruplar başlıkları yer alacaktır. Eğitimin ikinci bölümünde LGBTİ+ ve HIV Özne Örgütleri dahil edilecektir. Temmuz ayında HIV Çalışma Grubunun kurulması için eğitimler, motivasyon ve ihtiyaç değerlendirildikten sonra, çalışma grubunun kurulması somut adımların atılması beklenmektedir.