Haberler

Eğitim Koordinatörü Arıyoruz!

Başvuru alımı sonlanmıştır.

Eğitim Koordinatörü İş İlanı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı), eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunma vizyonuyla bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmaktadır. Vakıf, 1985 yılından beri üreme sağlığı alanında uluslararası standartlar ve ilkeler çerçevesinde programlar yürütmektedir. Vakfın çalışmaları Birleşmiş Milletler Nüfus Ödülü (1994) ve The Population Institute Global Media Award (1995, 2001) dâhil çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

TAP Vakfı olarak on beş yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Cinsel Sağlık Eğitim Programı’yla (CSEP), ergen ve gençlerin cinsel gelişim süreçlerini destekliyor, doğru sağlık davranışı kazanmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi olumlu değerler geliştirmelerini sağlıyor, onları bugün ve gelecekte bilinçli kararlar vermeye teşvik ediyoruz.

Eğitim Koordinatörü Vakfın CSEP kapsamında genç insanlara yönelik eğitimlerinin tasarımı, uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacaktır. Eğitmen eğitimi, eğitim uygulaması, ergenlere yönelik cinsel sağlık eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra hem hedef gruba hem de hedef grubu destekleyen kurum ve yetişkinlere yönelik farkındalık çalışmaları geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Eğitim Koordinatörü, uygulamaları değerlendirerek programın vizyon ve stratejisinin geliştirilmesinde yönetim ekibiyle birlikte çalışacak ve proje geliştirme faaliyetlerine destek sunacaktır.

Sorumluluklar:

Bu pozisyon temel olarak Vakfın genç insanlara yönelik eğitim ve farkındalık programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumludur.

 • Vakfın cinsel sağlık alanında ergenler ve gençlere yönelik uzaktan eğitim çalışmaları da dahil olmak üzere mevcut eğitim çalışmalarının içeriğini geliştirmek, ihtiyaca yönelik yeni eğitim modülleri hazırlamak
 • Okul temelli cinsel sağlık eğitimi başta olmak üzere eğitimlerin koordinasyonu ve organizasyonunu yürütmek, eğitmen olarak uygulama yapmak
 • Eğitmen ekibinin kapasitesinin geliştirilmesi, izlemesi, koordinasyonu ve sürekliliğini sağlamak
 • Eğitimlerin izleme ve değerlendirmesini yapmak ve raporlamak
 • Programın tanıtımını yapmak, bu amaçla iletişim materyalleri oluşturmak
 • Genç insanların iyi olma halini destekleyecek farkındalık çalışmalarını geliştirmek ve uygulamak
 • Programa kaynak geliştirilmesi için proje geliştirme çalışmalarında görev almak

Aranan Nitelikler:

 Eğitim Bilimleri veya Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun

 • Uzaktan ve sınıf içi eğitim tasarımı ve uygulaması konusunda deneyimli
 • Eğitim programı izleme ve değerlendirmesi konusunda deneyimli
 • Çocuk ve ergenlerle gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi(tercih sebebidir)
 • İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi sahibi
 • İyi derecede İngilizce bilgisi
 • İyi düzeyde Microsoft Office kullanım ve dijital iletişim araçları kullanım becerisi
 • Gelişime açık, yenilikçi ve araştırmacı
 • Problem çözme yeteneğine ve sorumluluk bilincine sahip
 • İletişimi güçlü, sonuç odaklı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Zaman yönetimi, iş planlama ve organizasyon konularında yetkin

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını e-posta  konusuna “Eğitim Koordinatörü”  yazarak [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasının e-posta eki olarak yollanması ve dosya isminde adayın ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru sırasıyla değerlendirmeye alınacak ve başvuru süresince görüşmeler yürütülecektir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir. İşe alım süreci tamamlanana kadar başvurular kabul edilmeye devam edilecektir.

 

“TAP Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismara karşı sıfır tolerans gösterir. Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme(CSİÖ) tüm TAP Vakfı personelinin sorumluluğundadır. Tüm personel TAP Vakfı’nın CSİÖ ilkelerine aşina olmak ve uymak zorundadır. Tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu amaçla adaylar referans kontrolü aşamasından geçeceklerdir.”