Haberler

HIV Epidemisinin Önenmesi için Ağlar Geliştirmek ve GDTM Kapasite Güçlendirme ve Yaygınlaştırma Projelerimizi tamamladık.

Gilead Sciences tarafından desteklenen HIV Epidemisinin Önlenmesi için Ağlar Geliştirmek ve GDTM Kapasite Güçlendirme ve Yaygınlaştırma Projelerine 2022 yılında başlamıştık.

HIV Epidemisinin Önlenmesi için Ağlar Geliştirmek Projesiyle Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerinde HIV farkındalığını arttırmayı, HIV önleme, tanılama ve tedavisinde yerele özgü sorunları tespit etmeyi, HIV önleme çalışmalarına öncülük edecek yerel bir inisiyatif oluşumuna katkı sunmak için yola çıktık.

Projenin ilk döneminde 5 ilde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda kamu ve STK temsilcileri, belediye çalışanları, öğretim üyeleri, meslek odaları temsilcileri olmak üzere 170 kişiyle bir araya geldik. Yerel, ulusal ve global düzeyde HIV epidemisinin mevcut durumunu, önleyici çalışmaları ve tanılamanın önemini ele aldık. Çalıştay katılımcıları her il özelinde önerdiği çalışmaları izlemek için birer komite oluşturdu. Çalıştay katılımcılarına çağrıyla gerçekleştirdiğimiz 8-9 Aralık ve 21-22 Aralık 2022 tarihlerindeki 2 günlük 2 ayrı HIV Farkındalığı eğitici eğitimiyle 41 kişiye ulaştık.

İzleme komiteleri, eğiticiler, diğer çalıştay paydaşlarımız ve CİSÜ Platformuyla illerde aşağıdaki somut adımları attık:

GDTM Kapasite Güçlendirme ve Yaygınlaştırma Projesiyle gönüllü danışmanlık ve test merkezlerini güçlendirmeyi ve GDTM açmak isteyen belediyeleri desteklemeyi hedefledik.

GDTM’leri güçlendirmek için HIV danışmanlığında uzmanların katılımıyla GDTM çalışanlarına yönelik 4 süpervizyon oturumu ve 4 kavram atölyesi düzenledik. Atölyelerde kadın ve LGBTİ+ perspektifinden toplumsal cinsiyet eşitliği, cinselliğin konuşulabilirliği, HIV ve gebelik, HIV statü paylaşımı başlıklarını konuştuk.

Proje kapsamında 2 değerli yayını alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları, avukat, psikolog, enfeksiyon uzmanı, akran danışmanı, sosyolog, HIV aktivisti, cinsel sağlık ve üreme sağlığı uzmanlarıyla hazırladık. GDTM açmak isteyen belediyelerin faydalanacağı Yerel Yönetimler Kapsamında Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri Tanıtım Rehberinde prosedürler, başvuru süreci ve ideal GDTM tanımlandı. HIV Danışmanlığı ve Destek Hizmetleri Rehberini ise GDTM’lerde ve HIV alanında çalışan yada çalışmak isteyenlerin faydalanabilmesi için hazırladık. Proje süresince tüm GDTM’leri ziyaret ettik mevcut çalışmalarını ve çalışmaların güçlendirilmesi için yapılabilecekleri değerlendirdik.

GDTM İstişare toplantısını 27 Temmuz 2023 tarihinde düzenleyerek GDTM ve belediye yöneticileri ve GDTM açmak isteyen belediye temsilcileri olmak üzere 30 kişiyi bir araya getirdik. Toplantıda proje kapsamında hazırladığımız yayınları paylaştık, uzmanlarla GDTM’lerin HIV tanılamasındaki kilit rolünü değerlendirdik, mevcut GDTM temsilcilerinin GDTM açmayı planlayan belediye temsilcileriyle deneyim paylaşımına zemin oluşturduk.

Her iki çalışmanın birbirini beslediği bir proje dönemini Türkiye’de tanılama hizmetlerinin anahtar grupları kapsayıcı şekilde gelişmesini hedeflediğimiz yeni faaliyet planlarıyla tamamladık.