Haberler

HIV Savunuculuğunda Yerel İşbirliği Çalıştaylarımızı tamamladık!

Gilead Zeroing In Ending HIV Epidemic Programı tarafından desteklenen ‘HIV Yayılımını Önlemek İçin Savunuculuk Projesi’ kapsamında düzenlediğimiz çalıştayları Ekim ayında Gaziantep, Adana ve İstanbul illerinde gerçekleştirdik. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Erol Nezih Orhon tarafından kolaylaştırıcılığı yürütülen çalıştaylara UNFPA Üreme Sağlığı Programı Direktörü Dr.Gökhan Yıldırımkaya “Dünya’da ve Türkiye’de HIV/AIDS: UNAIDS 2022 Raporunun Düşündürdükleri” sunumuyla katkı sundu. Her ilden konuşmacıların sunumlarıyla devam eden çalıştayların öğleden sonra oturumlarında ise katılımcı kurumların tanı, tedavi ve ayrımcılık başlıklarında nasıl bir rol üstlenecekleri ve proje süresince çalışmaları yaygınlaştırmak için neye ihtiyaç duydukları konuşuldu.

11 Ekim 2022 tarihinde Adana’da düzenlediğimiz çalıştaya  yerel yönetimler yoğun ilgi gösterdi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’nden olmak üzere 37 kişi katılım sağladı.  Gençlerin HIV farkındalığını arttırmak hedefiyle çalıştaya Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve asistanları da dahil oldu.  İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ali Tanju Altınsu, Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Behice Kurtaran’ın sunumları ile

Adana İli HIV Önleme Çalışmaları, HIV Enfeksiyonu ve HIV Savunuculuğu başlıkları tartışıldı.

12 Ekim 2022 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz çalıştaya kamu kurumlarından İl Sağlık Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi temsilcileri katıldı. Gençler üzerinde HIV farkındalığını arttırmak için kent konseylerinin Gençlik Merkezleri, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri dahil oldu.  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. İlkay Karaoğlan, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Uzman Cemile Balkaya’nın sunumlarıyla HIV Enfeksiyonu ve HIV Savunuculuğu ve Gaziantep İli HIV Önleme Çalışmaları ele alındı. İzmir Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Dr. Ahmet Soner Emre “HIV Tanılamada Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin Rolü” sunumuyla GDTM’lerin HIV’ın yayılımını önleme çalışmalarındaki başarısını vurguladı.

Proje kapsamında son çalıştayı 26 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da 32 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda İl ve ilçe belediyelerin Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri katılım sağladı. Şişli Belediyesi GDTM Müdürü İrfan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selma Karabey ve Pozitif Yaşam Derneği Koordinatörü Yağmur Şenoğuz sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarda Şişli Belediyesi Boysan Yakar Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nin hikayesi, HIV’le yaşayanlara yönelik damgalama ve ayrımcılığı önleme amaçlı uygulama örnekleri ve sağlık hizmet sunucularının HIV/AIDS stigma indeks raporu tartışıldı.

Proje Hakkında

Projenin amacı yerelde HIV önleme, tanılama ve tedavi hizmetlerinin güçlenmesine katkı sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için her şehirde STK’ları, sağlık profesyonellerini, akademisyenleri,  yerel yönetimler ve kamu kurumlarını dahil ederek hizmetlerin iyileştirilmesini savunacak yerel inisiyatif kurulması ve işbirliği zemini oluşturulması hedeflenmektedir. Proje Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de uygulanmaktadır.