Haberler

İş İlanı: Cinsel Sağlık Eğitim Koordinatörü

İŞ İLANI:

Cinsel Sağlık Eğitim Programı Koordinatörü

Pozisyonun amacı:

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.  Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)

Cinsel Sağlık Program Koordinatörü’nün okul temelli cinsel sağlık uygulamalarını ve psikolojik danışmanlara/öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarını yürütmesi ve yeni program unsurlarını geliştirmesi beklenmektedir.

Görevler:

1.Cinsel sağlık eğitim programı kapsamındaki çalışmaların koordinasyonu,  ilgili paydaşlarla etkin iletişimin sürdürülmesi

2.Eğitim programlarının, içerik ve modüllerinin uygulanması, geliştirilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi

3.Uygulamaların izleme süreçlerinin planlanarak hayata geçirilmesi ve gerekli revizyonların önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

4.Eğitim çalışmalarını yürütecek ekibin geliştirilmesi ve yönetilmesi

5.Çalışma alanı kapsamındaki uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımların izlenmesi ve vakıf çalışmalarına entegre edilmesi için fikir ve liderlik geliştirilmesi

Aranan Beceri ve Nitelikler:

1.Çocuk ve ergenlere yönelik eğitim çalışmaları içinde yer almış olmak

2.Okul ortamı ve örgün eğitim süreçleri hakkında farkındalık sahibi olmak

3.Program geliştirme, eğitmenlik ve iletişim deneyimi

4.İngilizce/Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisi

5.Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi

Başvuru:

19 Eylül 2016 saat 17:00’ye kadar

Fotoğrafsız özgeçmiş (Türkçe) ve İngilizce yazılmış bir niyet mektubunu

Konu satırında sadece CE20161 yazarak

[email protected] e-posta adresine iletmenizi rica ediyoruz.

Görüşmeler için son başvuru tarihi beklenmeyecektir, uygun adaylarla görüşme yapılacaktır. başvurunuzu son tarihi beklemeden yapmanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki belirtilen şekilde yapılmamış başvurular dikkate alınamayacaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.