Haberler

Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri ve Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Sosyal Hizmet Uygulamaları Webinarı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak; Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütmekteyiz.

Projemiz kapsamında TAPV olarak SHUDER İstanbul Şubesi ve CİSÜ’nün de desteğiyle Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri ve Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Sosyal Hizmet Uygulamaları webinarımız, UN Women Program Yöneticisi Ebru Ağduk’un açılış konuşmasıyla başlamış ve Prof.Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri oturumuyla devam etmiştir. Web seminerimizin ikinci oturumu Prof.Dr. Gülriz Uygur’un Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında 1. 2. ve 3. Basamak Sağlık Çalışanlarının Mevzuata Dayalı Rolleri başlığında olmuştur. Son oturmumuz Dr. İlkay Başak Adıgüzel’in Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Sosyal Hizmet Uygulamaları sunumuyla tamamlanmıştır.

Sosyal Hizmet Uzmanları, Avukatlar, Psikologlar ve Sağlık Çalışanları gibi birçok ilgili meslek grubunun, akademisyenlerin, ilgili meslek alanı öğrencilerinin ve gönüllülerin aktif ve geniş katılımları için kendilerine çok teşekkür ederiz.