Haberler

Kasım Buluşmaları 2023: Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı, çocukların ve ergenlerin “iyi olma hali”nin desteklenmesi amacıyla sürdürülen kapasite güçlendirme, eğitim ve savunuculuk çalışmalarına 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi iş birliği ile devam etmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve başta 11 ilimiz olmak üzere tüm ülkemizi etkileyen afet ve sonrasında, “ergenleri” odağına alan çalışmalarımıza, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation Yerel Güçlenmeye Destek Fonu ve UNFPA Türkiye uygulama ortaklığıyla “Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi” Projesi ile devam ediyoruz.

Sahadan aldığımız izlenimler, ergenlerin yeni ve geçici yaşam alanlarında kendine yer bulmakta güçlük çektiği, yalnızlaştığı, risklere açık hale geldiğini ortaya koyuyor. Hem ergenler hem de ulaşabilecek saha çalışanı/gönüllüsü, öğretmen, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları ve yakınlarının desteklenmesine yönelik çalışmaların önemli ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Yürüttüğümüz çalışmada afetler ve sonrasında ortaya çıkan veya artan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, erken yaşta zorla evlilik, okul terkleri, ayrımcılık, ergenlik dönemi değişimleri gibi konularda ergenlerin desteklenmesi, risklerin asgariye indirilmesini sağlayacak çalışma ve mekanizmalara ilişkin önerilerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kasım Buluşmaları etkinliğimizin odağı da “Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi” olarak belirlenmiştir. 30 Kasım 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz etkinlikte, uluslararası standartların, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerinin yer alması hedeflenmiştir.

Kasım Buluşmaları etkinliğimiz her yıl; sivil toplum temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarını bir araya getirerek, odağa alınan konunun farklı boyutları ile disiplinler arası konuşulmasına olanak tanımaktadır. Etkinliğin kayıt ve çıktıları dijital araçlarla katılımcılar dışındaki çok geniş bir hedef gruba yaygınlaştırılmaktadır.

30 Kasım 2023 günü yapılacak çevrimiçi toplantımızda aramızda olmanızı dileriz.

Bekliyoruz! Kayıt olmak için tıklayınız.