Haberler

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu: “Gençler Konuşuyor, Paylaşıyor”

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 8. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları açıldı.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı çalışmalarını desteklemektedir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Bu çerçevede 8. Dönem proje tekliflerinin aşağıdaki çalışmalardan en az birini kapsaması beklenmektedir:

 • Güvenli cinsellik için
  • Yeni medya ve dijital araçlarla farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenmesi
  • Bilgilendirme araçlarının (mini videolar, afişler, görsel içerikler, bilgi oyunları-egzersizler, storyboard ile dijital öyküler, klipler vb. öğrenme araçlarının) geliştirilmesi
  • Akran desteği sunulması
 • 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlenmesi

 Projeler kapsamında geliştirilecek farkındalık ve bilgilendirme araçları Vakfın sosyal mecraları yanı sıra öğrenme platformu TAP Vakfı Akademi’nin Cinsel Sağlık bölümünde yer alabilecektir. ( https://akademi.tapv.org.tr/)

Neden?

Gençlere yönelik HIV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve istenmeyen gebelik riskini önlemek için, erken yaşlardan başlayarak gelişim dönemlerine göre yapılandırılarak devam eden cinsel sağlık eğitiminin çok önemli olduğunu biliyoruz. Doğru ve güvenli cinsel davranışlar;  bu alanda bilgi sahibi olmak, davranışlarını değerleri ve sınırları içinde geliştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimle mümkün oluyor.

Genç dostu sağlık hizmetlerinin mevcut olmayışı, sadece sağlık hizmetine değil fakat aynı zamanda güvenli cinsel sağlık davranışını destekleyecek danışmanlık hizmetlerine erişimi de engelliyor.

Bilgiye ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu ortamlarda; akranların kendi aralarındaki paylaşım ve dayanışma daha da önemli hale geliyor. Gençlik Fonu kapsamında yapılan çalışmalar; gençlerin yaratıcılığı ile beslenen uygulama modelleri ile; doğru bilginin yaygınlaşmasını, bilgiye erişimin kolaylaşmasını ve gençler arasındaki dayanışmayı artırıyor.

Kimler başvurabilir?

 • Üniversite kulüpleri/toplulukları
 • Ulusal veya uluslararası gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları
 • Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları
 • Yerel gençlik kuruluşları
 • Yerel yönetimlerin, kent konseylerinin gençlik yapıları

Proje başına fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en çok 15.000 TL. katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili ürün ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • Başvuru için 03 Kasım 2023 tarihine kadar [email protected] adresine “Gençlik Fonu” başlığıyla başvuru formu ve bütçenin eksiksiz doldurulmuş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli formlar sayfanın sonunda yer almaktadır.
 • Bir gençlik grubu birden fazla proje ile başvurabilir. Bir gençlik grubunun birden fazla projesi desteklenebilir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

 • Projeler yerel düzeyde gerçekleştirilmeli ve gençlerle ilişkili olmalıdır.
 • Projeler gençler tarafından planlanmalı ve yönetilmelidir.
 • Fonun amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır.
 • Fonun kapsamındaki konulara yönelik olmalıdır.
 • Projenin tüm etkinlikleri 25 Aralık 2023’den önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

Ne tür harcamalar desteklenmez?

 • Bilgisayar, projeksiyon aleti, yazıcı, telefon vb. ekipman satın alımları
 • Yurtdışı etkinlik veya toplantı katılım giderleri
 • Projenin faaliyetleri dışında, başka bir şehirde gerçekleşecek toplantı/eğitim/konferans vb. etkinliklere katılım masrafları

Başvuru formları üzerine tıkladığınızda cihazınıza otomatik olarak indirilecektir. Sorularınız için [email protected] adresine Gençlik Fonu başlığıyla e-posta atabilirsiniz.