Haberler

TAP Vakfı Gençlik Fonu

TAP Vakfı Gençlik Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve etkinliklerine destek olunacaktır.

TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Neden?

Dünyada milyonlarca genç üreme sağlığı ve haklarına dair doğru bilgi ve yönlendirmeye erişemediği için hayati risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Kimi zaman bu bilgiye erişebilenler de sağlıklarını korumak için gerekli hizmetleri bulamıyor.

Öte yandan, bu bilgi ve hizmet eksikliği flört şiddetinden zorla evliliklere, taciz ve tecavüzden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, utanmaya, korkuya, şiddete ve eşitsizliklere dönüşebiliyor. Gençlerin cinsel ve üreme haklarına ve hizmetlerine erişimini güçlendirmek sadece bir insan hakları sorunu değil, önemli bir toplum sağlığı problemi olarak da ortaya çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gençler tarafından benimsenen bir duruş haline gelmesi ise toplumun tüm bireyleri için daha adil, kalkınmış ve mutlu bir geleceğe olanak tanıyor.

Yerel düzeyde, üniversitelerinde, sivil toplum kuruluşlarında örgütlü gençlerin üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda gençleri güçlendirecek bir ses olması büyük önem taşıyor. Bunun için gençlerin bu alanda kendilerini, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları, bir yandan da ihtiyaç ve taleplerini belirlemeleri için bir olanak yaratmak istiyoruz.

Kimler başvurabilir?

·         Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar

·         Ulusal düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları

·         Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları

·         Yerel gençlik örgütleri (dernek veya vakıf)

·         Kent konseylerinin gençlik yapıları

·         Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en fazla 2000 TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

·         Başvuru için 30 Eylül 2016 tarihine kadar [email protected] adresine başvuru formu ve bütçenin eksiksiz doldurulmuş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Daha önce gelen başvurular daha önce değerlendirilir. (Formlar sayfanın sonunda yer almaktadır.)

·         Proje bünyesindeki tüm etkinliklerin en geç 30 Aralık 2016 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

·         Bir gençlik grubu birden fazla proje ile başvurabilir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

·         Projeler yerel düzeyde gerçekleştirilmeli ve gençlerle ilişkili olmalıdır.

·         Fonun amaç ve hedeflerine doğrudan uygun olmalıdır.

·         Fonun kapsamındaki konulara yönelik olmalıdır.

·         Proje bütçeleri mümkün olan en makul ve ekonomik yaklaşımı benimsemelidir.

·         Projenin tüm etkinlikleri 30 Aralık 2016’dan önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

·         Değerlendirme sonuçlarının 1-12 Ekim 2016 tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir, etkinliklerin başlangıç tarihini belirlerken bu durum gözetilmelidir.

Proje konuları ne olmalıdır?

Proje konuları aşağıdakilerden bir veya bir kaçını kapsayabilir. Bu konular örnek olması için sunulmuştur, programın hedefleriyle ilişkili aşağıdakilerden farklı konularda da proje başvuruları yapılabilir.

·         Proje konuları gençlerin özellikle yerel düzeyde üreme sağlığı ve hakları alanında ihtiyaç ve taleplerini gündemi getirmek

·         Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalığını arttırmak

·         Yerel düzeyde üreme hakları, cinsel haklar, üreme sağlığı gibi konularda gençlerde bilgi, beceri veya tutum değişikliği yaratmak

·         Yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişim olanaklarını arttırmak

·         Dezavantajlı gençlere yönelik hizmetler (mülteci, engelli, lgbti, yoksul)

·         Güvenli cinsellik konusunda gençlerde bilgi, beceri veya tutum değişikliği yaratmak

·         11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım Trans Şiddet Mağdurlarını Anma Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vb önemli günlere yönelik etkinlikler

Ne tür faaliyetler desteklenir?

Aşağıdaki faaliyetler ve masraf kalemleri desteklenebilir. Destekler bu faaliyetlerle sınırlı değildir, geniş bir fikir vermesi amacıyla listelenmiştir.

·         Toplantı, konferans, eğitim vb çalışmalar için uzman, konuşmacı, salon, ulaşım, yemek bedelleri.

·         Başka bir şehirden gelecek genç katılımcılar için ulaşım bedelleri (uçak dışında)

·         Sticker, rozet, broşür vb kampanya/savunuculuk giderleri

·         İnternet sitesi/sosyal medya kullanımına ilişkin harcamalar

·         Yayın, bülten, matbaa giderleri

·         Afiş, poster

Ne tür harcamalar desteklenmez?

·         Bilgisayar, projeksiyon aleti, yazıcı, telefon vb satın alımlar

·         Yurtdışı etkinlik veya toplantı katılım giderleri

·         Başvuran grubun yereli dışındaki başka bir şehirde gerçekleşecek toplantı/eğitim/konferans vb etkinliklere katılım masrafları

Başvuru formları üzerine tıkladığınızda cihazınıza otomatik olarak indirilecektir. Sorularınız için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz. Telefonla başvurular yanıtlanamayacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

Bütçe formu için tıklayınız.

TAP Vakfı Gençlik Fonu’nun tasarlanma sürecinde hibe fonu yönetimi danışmanlığı sağlayan Barem Consulting’e teşekkür ederiz.