DANIŞMA KURULLARI

Bilimsel Danışma Kurulu            

Bilimsel Danışma Kurulu; cinsel sağlık/ üreme sağlığı (CS&ÜS) hizmetleri kapsamında tüm toplumsal grupların ihtiyaçları çerçevesinde bilgilendirme, danışmanlık, eğitim alanları ve sağlık hizmet sunumunda Vakıf tarafından geliştirilen eğitim-iletişim materyallerini, hizmet protokol ve rehberlerini değerlendirmektedir.

Kurul Üyeleri:

Prof.Dr.Ayşe Akın
Kadın Hastalıkları-Doğum ve Halk Sağlığı Uzmanı
Başkent Üniversitesi,

 

Prof.Dr.Mithat Erenus
Kadın-Doğum Uzmanı

 

Prof. Dr.Onur Karabacak
Kadın-Doğum Uzmanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı

 

Prof.Dr.Sinan Ozalp
Kadın-Doğum Uzmanı

Prof.Dr.Nuray Özgülnar
Halk Sağlığı Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Dr.Nazmi Algan – Aile Hekimi
İstanbul Tabip Odası

Dr. Güneş Tomruk

 

Ergenlik Sürecinin Desteklenmesi için Eğitim ve Savunuculuk Projesi

Çalışma Grubu

UNPFA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) – TAP Vakfı işbirliği ile yürütülmekte olan bu proje;

-kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin önemi ve kazanımları konusunda farkındalık yaratılmasını,

– çocukların ihmal ve istismardan korunmalarına yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını,

-psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin cinsel gelişim sürecinde danışmanlık alanında güçlenmesini hedeflemektedir.

Çalışma grubu ilgili kurumların temsilcileri yanı sıra kapsamlı cinsel sağlık eğitimini destekleyen,  akademik ve uygulama alanlarında ilgi, deneyim ve birikimi olan uzmanlardan oluşur.

 Çalışma Grubu Üyeleri:

Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Prof.Dr. Figen Çok Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof.Dr.Ayşe Akın Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr.Neslihan Güney Karaman Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi