Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Programa katılan kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik ve beslenme konularında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde bilgi ve beceri geliştirmelerini,  doğurganlık sürecini yönetmesini, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmeyi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırmayı, kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemeyi, cinsellik ile ilgili temel bilgileri vererek güvenli cinselliği yaşamayı, çevreleri ile iletişimi geliştirmeyi, haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemeyi, çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmeyi, kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranış kazanmaları hedeflenmiştir. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 2009 – 2010 yıllarında İstanbul SHÇEK Toplum Merkezleri’nde yürüttüğü pilot uygulamanın olumlu sonuçlarının etkisiyle, Türkiye’de farklı bölgelerde kadın çalışmaları yürütmekte olan yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile KSEP eğitici eğitimlerini başlatmıştır. Eğitimden geçen eğiticiler bulundukları bölgelerde oluşturdukları kadın gruplarında programı uygulanmayı sürdürmüşlerdir. Böylece 2010 yılından bu yana Türkiye’nin hemen her yerinden binlerce kadına ulaşılmıştır.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller halinde 13 hafta süren bir programdır. Her bir modül görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır.  Eğitim materyalleri, hedef grubun özellikleri (okuma yazma sınırlılığı veya yokluğu) dikkate alınarak hazırlanmış ve katılımcı kadınların eğitim aktivitelerini desteklemek, eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla geliştirilmiştir. Ayrıca programa katılanlara dağıtılmak üzere eğitim programındaki ana mesajların özetlendiği resimli “Kadın Sağlığı” kitapçığı hazırlanmıştır.

Kadın Sağlığı Eğitimi Programı, ihtiyaç ve talep halinde kadınların toplu olarak yaşadıkları farklı kurum ve alanlarda da verilmektedir. Alan ve kurumun ihtiyacına göre daha kısa süreli eğitimler, günlük seminerler veya atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Örneğin kadın sığınaklarında, köylere yapılan ziyaretlerde ve hapishanelerde eğitimin süresi grubun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre yeniden belirlenmektedir.

Uygulamaların izlemi, tanımlanan program amaçları kapsamında, bu amaçların ne oranda/nasıl gerçekleştirildiğini, olası sorunların/engellerin neler olduğu ve nasıl çözümlenebileceğini görmek ve çalışmanın kurumsallaşmasını desteklemek için yapılmaktadır.

KSEP’ i tanıtmak, etkinliklerimizin bilinirliğini yaygınlaştırmak, kadınlar ve çocuklarla ilgili yasa, hak ihlali, sağlık bilgisi, yenilikler, makaleler gibi bilgileri paylaşmak amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde paylaşım hesabı bulunmaktadır. Sayfaya erişmek için tıklayınız.