Kadın Sağlığı Seminerleri

Kadın sağlığı seminer programı kadınların bir araya gelerek koruyucu sağlık yaklaşımında temel üreme sağlığı konularını konuşmalarına, doğru bildikleri yanlış bilgilerini yeniden düzenlemelerine ve interaktif bir ortamda katılımcı metotlarla birbirlerinin deneyimlerini duyma imkân sağlar. Kadın sağlığı seminer programları ile aynı zamanda katılımcıların koruyucu sağlık yaklaşımını benimsemeleri ve sağlık hizmet sunucularından etkin yararlanmaları hedeflenir. Kadınların temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında; doğru bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek, koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmek, sağlık ve kamu hizmet taleplerinin artması, günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirmeleri, aile ve toplum içindeki konumlarının iyileştirilmesi ve ailelerin sağlık bilincinin yükseltilmesini ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini sağlamak amaçlanır.

Seminer Başlıkları:

  • Bedenimizi Tanıyalım
  • Güvenli Annelik
  • Gebeliği Önleyici Yöntemler
  • Temizlik ve Beslenme
  • Kadın Sağlığı Sorunları
  • Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim

Seminerlerin broşürlerini görmek için tıklayınız.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı eğitici eğitimine katılmak için aşağıdaki Başvuru Formunu doldurabilirsiniz.