KSEP Modülleri

1. Cinsel/Üreme Organları ve İşlevleri

Bedeni tanımak, beden üzerine konuşmak ve çoğunlukla hiç konuşulmayan, bilgilerin kısıtlı olduğu ve konuşulmasından çekinilen konulardan biri olan cinsel/üreme organlarını tanımak ve işlevlerini öğrenmek üzere tasarlanmış bir modüldür. Kadın üreme organları ve işlevleri, adet görme ve gebeliğin oluşumu, erkek organları ve işlevleri, üreme organlarının temizliği bu modülde bulunmaktadır.

2. Temizlik – Beslenme

Temizlik bölümü, başta kişisel temizlik ve bakım olmak üzere yaşanan ev, kullandığımız ortam ve eşyaların, tüketilen yiyeceklerin ve çevrenin temizliğine ilişkin başlıkları içermektedir. Bu başlıklar arasında kişinin kendi sağlığına, çevreye zarar vermeden zehirsiz temizliğin nasıl yapılabileceğiyle ilgili bilgiler de verilmektedir.

Beslenme bölümü, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması için sağlıklı beslenmenin adımları ve dikkat edilmesi gerekenler bu bölümde yer alır.

3. Güvenli Annelik

Güvenli Annelik modülü gebe, lohusa ve ailesini desteklemeyi ve gebe-lohusaların öz bakımlarına ilişkin doğru tutum ve davranışlar geliştirilmelerine yönelik bir modüldür. Gebeliğe hazırlık, gebelik, lohusalık, bebek bakımı, kadına ve erkeğe ait gebeliği önleyici yöntemler ve aile planlamasının önemi Güvenli Annelik modülünü oluşturan başlıklardır.

 

 

 

4. Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşam sürdürebilmek için üreme sağlığını koruyucu bilgileri içeren modül, bebeğin vücut sağlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bulaş yolları ve korunma bilgileri, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi yöntemi, rahim ağzı kanseri ve sağlık kontrolü gibi temel başlıklardan oluşmaktadır.

5. İletişim

 

Duygusal ve fiziksel sağlığın sürdürülebilmesinde iletişime ihtiyaç duyulur. İletişim modülü, iletişimi başlatmak ve sürdürmek üzerine yapılacak adımları kapsamaktadır.

6. Cinsellik I – II

Cinsellik bütün insanlara özgü ve insanın kişiliğinin, hayatının doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Cinsellik üzerine konuşmak, soru sormak ve bilgilenmek amacı taşıyan modülde, cinselliğin tanımı, boyutları, güvenli cinsellik, cinsel yanıt döngüsü, mutlu ve doyurucu bir cinsel yaşam için yapılması gerekenler, cinsel yaşam ve temizlik gibi çeşitli başlıklar üzerinde durulmaktadır.

7. Haklar

Kişilerin bedensel, duygusal ve zihinsel iyilik haline ulaşma, ilişkilerin geliştirilmesi, kadının güçlendirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için insan hakları gerekli ve önemlidir. Haklar modülü içerisinde, cinsel haklar, kadın hakları, ev içi şiddete ilişkin haklar, şiddete karşı sahip olunan haklar, ceza kanunu kapsamındaki diğer haklar ve başvurulacak kurumlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

8. Çocuklar ve Ergenler

Çocuğun bakımına ve gelişimine yönelik bilgiler güvenli annelik modülünde yapılan başlangıcın ardından çocuklar ve ergenler modülüyle devam ettirilmektedir. Modülde, çocukluktan ergenliğe kadar bedensel, zihinsel ve cinsel gelişime dair bilgiler verilmektedir. Ergenlik döneminde kız ve oğlanlardaki değişimler ve ergenlerle iletişim konuları üzerinde durulmaktadır.

9. Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar

Temizlik ve beslenme modülünde başlangıcı yapılan beden sağlığını korumaya ilişkin bilgiler, Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar modülünde başlıklarla devam edilmektedir. Düzenli uyku, stresle baş etme, fiziksel aktivite, doğru duruş, bel, sırt, taban ve karın kaslarını güçlendiren hareketler, sigara kullanımı, sağlık kontrolleri, menopoz dönemi gibi çeşitli konular bu başlıklar altında yer almaktadır.