Medya

Basın Bulteni_KSEP.Van_Ekim12

Kadın Sağlığı Eğitim Programı Van’da Yaygınlaşıyor

Kadın Sağlığı Eğitim Programı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile toplum merkezlerinde, valiliklerde, ilgili sivil toplum kuruluşlarında, belediyelerin kadın merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde yürütülmektedir. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Bitlis olmak üzere 10 ilde uygulanmakta olan program 13 hafta sürmektedir.

Programın temel amaçları; kadınları güçlendirmek, kadına ve aileye koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak ve sağlık bilincini yükseltmektir.  Bu doğrultuda işbirliği içerisinde olduğumuz illerde, protokol çerçevesinde, eğitici eğitimleri uygulayarak; kadınların sağlık bilincinin yükseltilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilme konusunda bilgi, tutum ve davranış kazandırmaktayız.

Uyguladığımız eğitici eğitimleri, 11 modülden oluşmakta ve 10 gün devam etmektedir.  Modül başlıkları üreme organları ve işlevleri, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim, cinsellik, haklar, çocuklar ve ergenler ve genel sağlığı koruyucu davranışlardır. Eğitimleri tamamlayan eğiticiler çalışmakta oldukları kurumlarda kendi gruplarını açarak bölgelerindeki kadınlara, KSEP modüllerini aktarmaktadır.

Program 2010 – 2012 tarihleri arasında 100 KSEP eğiticisi ile yaklaşık 2500 kadına ulaşmıştır.

Program kapsamında Van’da, 24-28 Eylül 2012 ve 15-19 Ekim 2012 tarihlerinde eğitici eğitimi gerçekleştirilecektir.

1985 yılında kurulan, başkanlığını Caroline N. Koç’un yapmakta olduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, bireylerin üreme yeteneğini ne zaman ve ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğü, gençlerin cinsel sağlık bilincinin geliştirilmesi, anne adaylarının güvenli annelik hizmetlerinden yararlanmaları ve kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaktadır.

Detaylı bilgi : [email protected]    www.tapv.org.tr   Tlf:  0 212 257 79 41