Medya

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği CSEP_Bülten

HEMŞİRE VE EBELERE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMELİNDE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLADI

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve TAP Vakfı İşbirliği ile Hemşire ve Ebelere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelinde Cinsel Sağlık Eğitim Projesi kapsamında eğitimler verilmeye başladı.

Proje kapsamında İstanbul’da farklı statüdeki kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerde toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında farkındalık yaratmak, cinsel sağlık konusundaki bilgi ve uygulamaları geliştirmek, çalışmaya katılan tüm sağlık kuruluşlarında cinsel sağlık hizmetlerini güçlendirmek hedeflendi.

Projenin ilk eğitimi 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Acıbadem Sağlık Grubu Maslak Hastanesi’nde yapıldı. Eğitime katılan 29 sağlık çalışanı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sağlık Hizmetlerine Yansıması, Cinsel İşlev Bozuklukları, Neden ve Sonuçları Cinselliğe Yaklaşım ve Cinselliği Konuşmak, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Mitler, Yaşam Boyu Cinsellik, Cinsel Sağlık Tanılama Formu ve Veri Toplama Araçları, Cinselliğin Fizyolojisi, Cinsel Yönelim, Farklılıklara Saygı, Cinsel Şiddet (Taciz, Tecavüz) ve Mağdura Yaklaşım Cinselliğe İlişkin Değerler ve Etik İlkeler Tanılama Becerisi Geliştirme, Çalışma Takvimi Oluşturma başlıklarını içeren iki günlük eğitimi tamamladılar.

Eğitimin üzerinde durduğu başlıklar katılımcıların cinsel sağlık konusundaki farkındalıklarını artırarak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı noktasında duyarlılık geliştirmiş, hizmet sunumunda kendilerine düşen sorumluluklarını tanımlamış, cinsel sağlık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmiş sağlık çalışanları sayısını artırmak için belirlendi. Eğitim alan sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla, projenin hazırlık aşamasında, ebe ve hemşirelere ait anamnez formlarının cinsel sağlık bölümü geliştirildi. Geliştirilmiş formlar ile sağlık çalışanları cinsel sağlık hizmetine ilişkin yeni bir uygulamaya başladı. Formlar kurumlarda cinsel sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi, takip edilebilir olması ve başvuruda bulunanları bu hizmetten yararlanması hedeflenerek tasarlandı.

Projenin ikinci eğitimi 24-25 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da

TAP Vakfı Eğitim Salonu”nda gerçekleşecektir.

TAPV- Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı / Turkish Family Health and Planning Foundation

Ulus Mahallesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok D.3-4 34760 Etiler / İstanbul

Tel: + 90 212 257 79 41  Fax: + 90 212 257 79 43  e-posta: [email protected] website:www.tapv.org.tr