Medya

Ocak Ayında Bizden Basına Yansıyanlar

Ocak Ayında Yaptığımız Çalışmalardan Basına Yansıyanlar

* Cinsel haklar/üreme hakları ile ilgili farkındalık ve bilinç geliştirmek, hizmet sunumunun (sağlık, yerel yönetim, kamu, sivil toplum kuruluşu…) hak temelli verilmesini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz “Cinsel Haklar/ Üreme Hakları Farkındalık ve Savunuculuk Projesi” kapsamında ilkini 15 Ocak tarihinde Van’da; ikincisini 22 Ocak tarihinde Gaziantep’te düzenlediğimiz çalıştaylar basında yer buldu.

Van Çalıştayı:

Gaziantep Çalıştayı: