Uygulama

Okul Eğitimlerinin Uygulama Süreci

Cinsel Sağlık Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen okul eğitimlerinin uygulama sürecindeki adımları şöyle özetlenebilir:

 • İlkokul kademesinde 3 ve 4; ortaokul kademesinde 5, 6, 7 ve 8; lise kademesinde hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda uygulanır.
 • Her kademenin dönem özelliklerine, ihtiyaç ve beklentilerine göre yapılandırılmış 2 dersten oluşur.
 • Okul rehberlik birimleriyle işbirliği içinde yürütülür.
 • Yeni çalışılmaya başlanacak okullarda, rehberlik biriminden okulun yapısı, öğrenci-ebeveyn-öğretmen profili, yaşanan vakalar vb. konularda bilgi alınır, programın içeriği okulun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak gözden geçirilir, gerekli değişiklikler/düzenlemeler yapılır ve rehberlik birimiyle paylaşılarak geribildirim alınır.
 • Okulun ve TAP Vakfı’nın çalışma takvimi doğrultusunda uygulama zamanı belirlenir.
 • Rehberlik birimi tarafından öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlere program hakkında bilgi verilir.
 • Eğitimler başlamadan önce psikolojik danışmanlardan sınıf dinamiklerine, öğrencilerin cinsel gelişim süreçlerine ve özel durumu olan öğrencilere dair bilgi alınır.
 • Eğitimler TAP Vakfı eğitimcileri tarafından, sınıf ortamında ve karma şekilde gerçekleştirilir.
 • Konular görsel materyaller eşliğinde ve interaktif yöntemlerle işlenir.
 • Eğitimler sırasında sadece ilgili kademenin psikolojik danışmanı sınıfta bulunur ve süreci gözlemler.
 • İlk dersten sonra tercihen 1 hafta zaman bırakılır ve 2. ders bu sürenin sonunda yapılır.
 • Uygulama sonrasında rehberlik birimiyle değerlendirme toplantısı yapılır.
 • Okul tarafından talep edildiği takdirde, uygulama öncesinde veya sonrasında ebeveyn ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirilir.