PDR Çalıştayları

Rize

Rize Ergene Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 10-11 Ekim 2011 tarihlerinde Grand Çavuşoğlu Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, 11’i devlet okullarının ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görevli psikolojik danışman/rehber öğretmenler; 15’i İl Sağlık Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan idareci, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, ebe ve sağlık memurları olmak üzere 26 kişi katılmıştır.

 

Geribildirimler :

  • “Sağlık Müdürlüğü çalışanları olarak okullarda ergenlik dönemiyle ilgili seminerler yapıyoruz. Bu çalışmadan sonra daha doğru bir dil ve duruşla devam edeceğiz.”
  • “Gençlik Danışma Merkezi’ne gelen ergenlerin temel sorunları arasında ‘hayır’ deme becerilerinin gelişmemiş olması, cinsellik kavramına bakış açılarındaki problemler, akran baskısına maruz kalarak erken yaşlarda ve hazır olmadan bir takım ilişkiler yaşamaları geliyor. Bütün bu sorunlar küçük yaştan itibaren yaşa uygun olarak verilecek cinsel eğitimle aşılabilir.”
  • “Cinselliğe, özellikle ergenlerin cinsel gelişim süreçlerine dair kendi bakış açımı sorgulamam, değerlerimi fark etmem ve bu değerleri profesyonel meslek yansıtmamam gerektiğini fark etmem açısından çok anlamlı bir çalışma oldu.”
  • “Ergenlerle çalışan uzmanlar olarak bazen uzmanlığı bir kenara bırakıp yetişkin gibi, ebeveyn gibi davranıyor, değerlerimizle hareket ediyoruz. Bu çalışmada kullanılan dil ve duruştan bu anlamda çok etkilendim. Çocuğu, ergeni destekleyen, yargılamayan bir dil.”