Askerler için Üreme Sağlığı Eğitimleri (1997-2005)

Proje TSK/KKK’lığındaki subay, astsubay ve eratın, üreme sağlığı, aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgisini arttırmayı, yaşamlarını üreme sağlığı risklerinden en az etkilenerek sürdürmelerini sağlamayı amaçlamlamıştır.

1997 yılında, Vakfın Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) ile imzaladığı bir protokolla başlatılan bu çalışma TEKFEN HOLDİNG tarafından desteklenmiştir. Protokol, üreme sağlığı konularının temel askerlik eğitimi programına entegre edilmesini öngörmekteydi.. Türkiye’de, tüm 19-21 yaş grubu erkeklerin 8-18 ay arasında zorunlu askerlik görevleri süresince (her yıl yaklaşık 400.000 erkek) eğitimi planlanmıştır. Proje 2005 yılına kadar sürdürülmüştür.

Eğitim çalışmaları üç bölümde yürütülmüştür :

1. Subaylara ve diğer askeri personele konferanslar verilmesi,

2.Üreme sağlığı ve aile planlaması eğitici eğitimi ,

(Orduda acemi ve usta er eğitimi yapan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar bu programdan geçmektedir.)

3. Acemi er eğitim merkezleri için üreme sağlığı ve aile planlaması eğitici eğitimi kurs programı.

Programı desteklemek üzere aşağıdaki eğitim malzemeleri program çerçevesinde hazırlanmıştır :

  • Üreme sağlığı, aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konulu üç videokaset (her biri 15 er dakika),
  • Eğitici eğitimi programını desteklemek üzere 150 dakikalık bir CD-ROM,
  • Tepegözde kullanılmak üzere transparan setleri,   ve
  • Bir aile sağlığı broşürü ve eğiticiler için eğitim modülleri.

Bu malzeme eğiticilerin belirlenen konularda eğitimleri sırasında kullanılmıştır.

Sekiz yıllık proje dönemi sonunda Kara Kuvvetlerine bağlı yaklaşık 2.000.000 den fazla erkeğin konu hakkında bilgilendirilmesi, (özellikle er düzeyindeki geleceğin baba adayları üreme sağlığı, aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında bilgilendirilmeleri) sağlanmış, çalışmaların KKK nın temel askerlik eğitimine entegre edilmesinin önü açılmıştır.