İşyerlerinde Aile Planlaması Çalışmaları (1986-1990)

İşyerlerinde aile planlaması klinikleri açarak çalışan işçilere ve ailelerine yönelik aile planlaması hizmeti sunmaya yönelik geliştirilen bir projedir.

İşyerlerindeki sağlık birimleri içinde oluşturulan aile planlaması uygulama odaları, bu odalarda çalışacak eğitimli bir hemşire, işyerlerinde aile planlaması eğitim ve uygulama çalışmalarıyla sürdürülen projede, çalışmalar boyunca broşür dağıtımı ve aile planlaması yöntem uygulaması gerçekleştirilmiştir.

1987 – 1990’ yılları boyunca Bursa, Edirne ve Eskişehir Kocaeli’nde özel sektörle işbirliği yapılarak sürüdrülen çalışmalarda 22 işyeri kliniği açılmıştır. Proje, Pathfinder Fund tarafından desteklenmiştir.

1987 yılında uygulanmaya başlayan bu proje ile Bursa, Eskişehir ve Edirne’deki 22 işyeri ve fabrikada 25 bin işçi ve aileleri aile planlaması konusunda bilgilendirildi, yüzbinlerce kondom dağıtıldı. Ücretsiz rahim içi araç uygulaması ve oral kontraseptif dağıtımı yapıldı. Proje döneminde Bursa’da proje dönemince  bir kadın hastalıkları uzmanı, fabrika çalışmalarına klinik destek verdi. Projenin resmen tamalanmasından sonra da aile planlaması kliniklerin koruyan ve çalıştıran 12 işyerinde çalışmalar 5 yıldan uzun bir süre desteklenmeye ve izlenmeye devam edildi.