Güvenli Annelik Eğitim ve Eğitici Eğitimi

Vakfımız, çeşitli illerde il sağlık müdürlükleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ebe, hemşire ve aile hekimlerine yönelik hizmet içi programlar düzenleyerek kurumlara başvuran gebe, lohusa ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini desteklemektedir. Hizmeti veren sağlık personeli için eğitim ve danışmanlık rehberi, posterler, resimli atlaslar, modeller, maketlerden oluşan eğitim materyali sağlamaktadır. Başvuran gebe ve lohusaların yararlanacağı broşürler hazırlamaktadır.

TAP Vakfı Güvenli Annelik Programı çerçevesinde geliştirilen Güvenli Annelik Eğitim Seti dört ayrı modülden oluşmaktadır. Eğitim Seti’nin ilk iki modülü doğum öncesi dönemi kapsamaktadır. Birinci modül gebeliğin birinci ve ikinci izleminde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini; ikinci modül (doğuma hazırlık dönemi) üçüncü ve dördüncü izlemdeki hizmetleri içermektedir. Üçüncü modül ise doğum sonrası dönemdeki izlemlerde sunulacak danışmanlık hizmetlerini desteklemeye yöneliktir. İllerden gelen talep doğrultusunda geliştirilen dördüncü modülle “0-2 Yaş Bebek Bakımı” ile ilgili danışmanlık bilgileri de Eğitim Seti’ne entegre edilerek hizmet bütünlüğü sağlanmıştır.

Eğitim modüllerinin içeriğinin belirlenmesindeki yaklaşım sahada güvenli annelik hizmeti sunan tüm sağlık personelinin mevcut bilgi ve becerisinin desteklenmesidir. Bu amaçla farklı dönemlerde başvuran gebe ve lohusaların gereksinimlerini karşılayacak döneme özel sağlık risklerinin saptanması, yönetimi; sağlık bakımı ile ilgili yine döneme özel danışmanlık bilgilerini içermektedir.

Programın hizmet sunumunu destekleyen bir diğer önemli bileşeni ise geliştirilen bilgilendirme ve danışmanlık materyalleridir. Güvenli Annelik ile ilgili broşürlere ulaşmak için tıklayınız.