Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı

Toplumsal cinsiyet; kadınlara ve erkeklere toplum tarafından uygun görülen rolleri, sorumlulukları ve davranışları tanımlamaktadır. Bu roller, sorumluluklar ve davranışlar toplumdan topluma farklılık gösterebileceği gibi, zaman içerisinde veya kriz dönemlerinde de değişiklik gösterebilir.Bu durum kişilerin toplumsal yaşama katılımlarını cinsiyetlerine göre ayırır. Toplumsal olarak yapılandırılmış ve cinsiyetlere göre ayrıştırılmış roller ve kalıplar bireyin kısıtlanmasına, dışlanmasına ve/veya ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilir. Bu durumda toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusudur.

Bu bağlamda, Vakfımız, çalışmalarını sürdürürken, yaşamın pek çok alanında eşitsizliklere neden olan toplumsal cinsiyet kalıplarının, cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi erişiminde, bedeni ve kendini tanımada, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına erişimde, okul ortamında, iş ve aile yaşamında da engeller oluşturduğunun bilincinde olarak tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almaktadır. Toplumsal Cinsiyet eşitliği Programı ile Vakfımızın yürüttüğü tüm çalışma ve programlarda işbirliği kurulan, hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar ve hizmetlerden yararlanan kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.