Projeler

3 Haziran Gaziantep Kadın Sağlığı Çalıştayı

3 HAZİRAN 2014 GAZİANTEP KADIN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI

Kadın sağlığı koşullarını ve verilerini paylaşmak; yerel yönetimler ve kadın çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarını bu alana katkılarını artırmak amacıyla TAP Vakfı olarak 2014 yılında toplantılar yapma kararı alarak Kadın Sağlığı Çalıştayları düzenlemeye başladık. “Kadın Sağlığı Çalıştayı”nın ikincisi 3 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirdik.

Toplantıya Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan 37 temsilci katıldı.

Toplantı açılışını Vakıf Genel Koordinatörümüz Nurcan Müftüoğlu yaparak “Aile Planlaması” kavramından “Üreme Sağlığı” kavramına nasıl gelindiğini, 1994  Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (ICPD)alınan kararları ve Türkiye’nin de kabul ettiği temel noktaları vurguladı.

*  Nüfus sadece sayılar değil insanlardır.

*   Sürdürülebilir kalkınmanın / gelişmenin tam da merkezine insanların sağlıklı olması, üreme hakları ve kadınların güçlendirilmesini yerleştirilmiştir.

*   Cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ile üremeye ilişkin hakların sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve tüm insan haklarına ulaşmada temel olduğu kabul edilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Gaziantep ili özelinde 2013 yılı kadın sağlığının durumunu ve Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bu alandaki çalışmalarını Dr. Selda Doğan paylaştı. Doğan, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü öncülüğünde kadın ve bebek sağlığı ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve diğer sektörleri de konuya dahil edebilmek için yapılan toplantıda alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığını ifade ederek örnekler paylaştı.

Toplantıda  vakfımızdan eğitimcimiz Eylem Karakaya “ Kadın Sağlığı Eğitimi Programı”nı (KSEP) tanıtarak bölgedeki program uygulamalarından örnekler verdi.

Gaziantep ili KSEP eğitimcisi Leyla Bayburtlu Şahinbey ÇATOM’da (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) yürüttüğü KSEP uygulamasından bahsetti:

ÇATOM’a kurslar için gelen kadınlara haftada bir gün 90 dakika KSEP veriyorum. Kadınlar konulara çok ilgililer. Konuları bizimle konuşmaktan memnunlar. Eğitimden sonra da soru sorarak danışmanlık istiyorlar.”

GA Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Fatma Geçici “Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Cinselliğe Bakışı”, Yasemin Ateşeyan ise “Kadın Doğum Hastanesinde Yatan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Düzeyleri” aldı çalışmaları grupla paylaştılar. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri mahallelerde sosyal tesisleri olduğunu ve kadınlara yönelik kurslar düzenlediklerini belirttiler.

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kadın – Erkek Eşitlik Birimi kadına yönelik şiddetle ilgili bir birimin oluşturulmaya çalışıldığını, sağlık çalışanlarına yönelik kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitimler verdiğini ifade ettiler.

Toplantının ikinci kısmında katılımcılar Gaziantep’de kadın sağlığı alanında gözlemledikleri sorunları sıraladılar:

·        * Akraba evlilikleri

·        * Bebek ölümleri

·        * Güvenli annelik

·        *  Lohusalık bakımı

·        * Doğum kontrol yöntemi danışmanlığı/ doğum kontrol malzemesi sıkıntısı

·        *  Gebelik aralığı/ Sık doğumlar

·        * 18 Yaş altı/ 35 Yaş üstü gebelikler

·        *  Gebe bakımı/ kalitesi

·        * Yasal düzenlemelerin bilinmemesi

·        *  İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması

·        *  Ruh Sağlığı personelinin yetersiz olması

·        * Erken yaşta evlilikler

·       *  Sağlık güvencesinin olmaması