Toplantılar

Cinsellik ve Cinsel Eğitim Toplantısı-2011

Cinsellik ve Cinsel Eğitim Toplantısı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)  işbirliği ile 3-4 Aralık 2011 Cinsellik ve Cinsel Eğitim Toplantısını düzenlendik. Toplantıya sosyolog, psikolog, psikolojik danışman, doktor ve hemşirelerden oluşan 243 kişi katıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleşen paneller, çalışma grupları, kurslar ve atölye çalışmaları ile konuyu farklı boyutlarda paylaşım ve bilgi birikimi geliştirme amaçlandı. Sabah kısmında tamamlanan panellerin ardından atölye, kurs ve çalışma grupları düzenlendi. Katılımcılar katılacakları atölye, çalışma grubu ve kurs başlıklarını kendi tercihleri doğrultusunda belirlediler. Toplantının açılış konuşmaları TAP Vakfını temsilen vakıf yönetim kurulu üyesi Oya Ünlü Kızıl ve CEDAT’ı temsilen derneğin yönetim kurulu üyesi Cem İncesu tarafından yapıldı.

İlk panel ‘Yaşanan Cinsellik’, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Arsaluys Kayır tarafından yönetildi. Panelde Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Pınar İlkkaracan, Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Hülya Durudoğan, ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği’nden Murat Dokur konuşmacı olarak yer aldı.

‘Keşfedilen Cinsellik’ isimli ikinci panele Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Tuncay Ergene başkanlık yaptı. Panelin konuşmacıları Özel Amerikan Robert Lisesi’nden Güler Kamer, Hacette Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Hilal Özcebe, Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikiyatristi Tijen Demirörs Azizlerli, ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Behiye Alyanak söz aldı.

Toplantının ikinci gününde,  ilk olarak Cinsel Sorunlar ve Cinsel Tedavi Hizmetleri başlıklı panel yapıldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Şahika Yüksel’in başkanlığını yaptığı panelde ilk konuşmacı olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapmakta olan Ceyda Güvenç, Türkiye’de En Sık Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Nedenleri üzerinde durdu. İkinci konuşmacı Aile Hekimliği Uzmanı olan Nazmi Algan Birinci Basamakta Cinsel Sağlık başlıklı konuşmasında, birinci basamaktaki en temel sorunun özellikle gençlere doğru cinsel sağlık bilgilerinin verilmemesi olduğunu belirtti, daha sonra Berfu Akbaş, “Cinsel İşlev Bozukluklarında Interdisipliner Yaklaşım” konusunu ele aldı.

Sağlık Profesyonellerinin Cinsel Sağlık Eğitimi’ başlıklı ikinci paneli Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırmaları Derneği’nde görev yapmakta olan Nesrin Yetkin yönetti. Panelde ilk olarak; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Ejder Akgün Yıldırım, ‘Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Bulunmayan Cinsellik’ başlığı üzerinden, cinsel sağlığın üreme sağlığından farklı olmasına, insan cinselliğinin üremeye endeksli olmayışına, döngüsel olmayışına ve biyolojik etkisinden daha fazla sosyal anlamı olduğuna açıklık getirdi.  İkinci panelist, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doğan Şahin ‘Cinsel Sağlık eğitiminde Temel İlkeler ve Ülkemizdeki Eğitim Programları’ başlıklı konuşmasında, ülkemizdeki Cinsel Terapi Eğitimlerini, Cinsel Terapi Eğitimlerinin kimler tarafından, nerde verildiğini ve içeriklerini anlattı. Son panelist olarak Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Cem İncesu, ‘Dünyada Cinsellik’ başlıklı konuşmasını yaptı.