Toplantılar

Doğurganlığın Düzenlenmesi Toplantısı 2010

Vakıf olarak her sene yapmakta olduğumuz 5 Kasım 2010 tarihinde Üreme sağlığı toplantısını Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Sağlık Hizmetleri başlığı ile gerçekleştirdik. AÇSAP Genel Müdürlüğünü Dr. Fehmi Aydınlı’nın temsil ettiği toplantıya; İstanbul 1. ve 2. basamak sağlık hizmet birimlerinde çalışanlar, yöneticiler, tıp fakülteleri ve hemşirelik fakülteleri (akademisyen, asistan ve öğrenciler) sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya temsilcileri olmak üzere 125 katılımcı kişi katıldı.

Modern Toplum ve Doğurganlık, Aile Planlaması Hizmetleri, Medikal boyut ve doğurganlık isimli üç başlıktan oluşan toplantıda kadın bedeni ve doğurganlık konusunu ülkemizin sosyal-kültürel koşullarında değerlendirmeği, ülkemizde kadının doğurganlığının mevcut durumunu, olanaklarını ve sınırlılıklarını paylaşmayı, doğurganlığın düzenlenmesi alanında sağlık hizmetlerini ve hizmetlerin niteliğini tartışmayı, sağlık hizmet sistemi içerisinde haklara duyarlı bir yaklaşım için farkındalık ve duyarlılık geliştirilmesine destek sağlamayı amaçladık.