Toplantılar

Güvenli Annelik Toplantısı-2009

 

TAP Vakfı’nın 25. Yılında “Güvenli  Annelik”  Toplantısı Düzenledik

Anne-bebek sağlığını geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında 9 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da  “Güvenli Annelik” toplantısını gerçekleştirdik. Türkiye’de anne ve bebek sağlığı konusunda göstergelerin ve yeni-doğan sağlık hizmetlerinin paylaşıldığı toplantıya, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sağlık hizmet sunucularından oluşan 140 kişi katıldı.

Güvenli annelik, kadınların gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde yeterli ve nitelikli sağlık bakım hizmeti almalarını ve yetersiz ana sağlığı hizmetleri sonucu oluşan ölüm ve sakatlıkları önlemeyi amaçlıyor. Vakfımız 2004 yılında başlattığı güvenli annelik çalışmalarını yaygınlaştırarak, bu alandaki çabaları destekliyor. Her gün bir anne ya da anne adayını, yılda 28.000 bebeği kaybettiğimiz ülkemizde, güvenli annelik konusu Sağlık Bakanlığı, akademik kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. 2007 yılında bu konuda yaptığımız ilk toplantıda, mevcut durumu paylaşarak, sorunları ve iyi örnekler üstünden yapılabilecek çalışmaları tartışmıştık. 2009 yılının son ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise, 2008 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına dayanarak mevcut durumu değerlendirmenin yanı sıra yenidoğan sağlık hizmetleri çerçevesi ve sağlık hizmet sunumunda bilgilendirme boyutu tartışıldı.

TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç açılış konuşmasında, ekonomik büyüklük sıralamasında dünyada 17. olan ülkemizin insanı gelişmişlik endeksinde 79. sırada yer aldığını belirterek, bu iki gösterge arasında farkın kapatılması gerektiğini ve kalkınmanın önemli göstergelerinden birinin anne-bebek ölümleri olduğunu söyledi.