Sözlük

TAP Vakfı – Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Sözlüğü

Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımızdan ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda, aşağıda kapsamlı cinsellik eğitiminde yer alan bazı kavramlar derlenmiştir.
Bu kavramların derlenmesinde cinsellik eğitimin farklı boyutları baz alınmıştır. Bu boyutlar;

  • İnsan bedeni ve gelişimi
  • Doğurganlık ve üreme
  • CinsellikDuygular
  • İlişki ve yaşam biçimleri
  • Cinsel sağlık ve iyi olma
  • Üreme ve cinsel haklar
  • Cinsellik ve Sosyo-Kültürel Belirleyiciler(Normlar)

Kullanılan dil ve kavramların kapsayıcı olmasına özen gösterilirken “yaşayan, güncellenme ve gelişime açık” olduğunu da belirtmek isteriz.

Yayına ulaşmak için tıklayınız.