Duyurular

1 Aralık Gençlik Fonu Başvuruları Sonuçlandı!

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 5. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları sonuçlandı. Bu doğrultuda 1 Aralık Gençlik Fonu’ndan yararlanmaya hak kazanan en yüksek puanlı beş kuruluş;

  • Sivil Toplum Araştırmaları Derneği,
  • Birlikte Yaşam İstasyonu,
  • İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Gençlik Komisyonu,
  • İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER),
  • Pembe Yaka

olarak belirlenmiştir.

1 Aralık Gençlik Fonu’na başvuran tüm gruplara teşekkür ederiz.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini desteklemektedir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.