Ergen ve Gençlik Çalışmaları

Kars’taki Kızlar İlerliyor Projesi

KARS’TAKİ KIZLAR İLERLİYOR PROJESİ

Kars genelinde, özellikle kız çocukları için düşük okullaşma oranı, düşük istihdam oranı ve bu iki alanda kadınlar ve erklekler arasındaki cinsiyet ayrımcılığının fazla olması dikkat çekmektedir. Kızlar eğitime erişim ve okula devam edebilme konusunda oğlanlara oranla daha fazla sorun yaşamaktadır. Ayrıca Kars’ta iş dünyasında kadınların temsil oranı azdır. Kars’ta iş piyasasının büyük bölümünü %79.75’luk bir oranla erkekler; %20.25’lik bir oranla kadınlar oluşturmaktadır. Kars’ta iş piyasasında kadın  ve erkek  sayıları arasındaki büyük fark kadınların iş hayatında yeteri kadar yer almadıklarını göstermektedir.

KAGİDER’in Kars’ta koordinatörlüğünü yaptığı “Kars’taki Kızlar İlerliyor Projesi”’nde TAP Vakfı proje ortağı olarak Sağlık Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş bulma seçeneklerini ve fırsatlarını arttırmak amacıyla katılmıştır.

Projenin hedef kitlesi ve nihai faydalanıcılarından biri olan Kars Merkez Sabancı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan ve yurdun bağlı olduğu Sağlık Meslek Lisesi son sınıfta okuyan yaklaşık 15 kız öğrenciye Vakıf tarafından geliştirilen sağlık hizmetleri uygulama, klinik hizmetleri kavramsal çerçeve ve klinik uygulamalar konularında eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimler, iletişim uzmanı-sağlık yöneticisi-klinisyen hemşire-hemşirelik yüksekokulu öğretim görevlisi olan eğitici formasyonuna sahip 4 eğitmenden oluşan eğitici kadro tarafından uygulanmıştır.

11-23 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde aşağıdaki konular çalışıldı.

I.        Sağlık Hizmetleri Uygulama

II.      Klinik Hizmetleri Kavramsal Çerçeve

III.    Klinik Uygulamalar ve Beceri Geliştirme

IV.    Toplumsal Cinsiyet

V.      Cinsel Sağlık ve Kadın Sağlığı

VI.    Hemşirelikte Farklı Roller

Eğitim programı ilk hafta okul binasında, teorik bilgiler ve uygulama laboratuarı desteği ile  gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında öğrencilerin temel bilgilere hakim oldukları fakat uygulamada eksikleri olduğu görüldü. Her öğrencinin uygulamada sıkıntı yaşadığı konular  staja geçilmeden laboratuar şartlarında geliştirildi. Stajlar Kars Devlet Hastanesi ve Kadın-Doğum Hastanesi’nde yapıldı.

Hemşireliğin değişik alanlarında çalışan dört eğitmen ile yapılan söyleşi oturumları  ve rollerin tanıtımı  öğrenciler için son derece yararlı oldu. Hemşireliğin sadece klinik çalışmadan ibaret olduğunu düşünen öğrenciler üniversite eğitimi ile branşlaşmak istediklerini belirttiler.

Sağlık meslek liselerinde eğitim kalitesinde standardının olmaması, staja çıkılan hastanelerin hemşirelik uygulamalarında ve işleyişinde kalite standartlarının olmaması ve hatalı uygulamaların yaygın olması nedeni ile öğrencilerin yanlış bilgileri fazlaydı. Yapılan eğitim sonunda profesyonel rol ve sorumlulukları, kabul edilmiş bilimsel doğruları ve uygulamaları öğrenmek onlara üniversite eğitimi için cesaretlendirdi; mesleğin geniş yelpazesi onların geleceklerine daha azimli ve umutlu bakmalarını sağladı. Birçok öğrenci uzmanlık alanları ile ilgili özel danışmanlıklar aldılar, KPSS ye değil, üniversite sınavına öncelik vereceklerini ifade ettiler. Program katılımcıların hayatlarında, gelecekleri için karar verme aşamasında etkili ve yönlendirici oldu.