Erkek Sağlığı Eğitim Programı

Erkek Sağlığı Eğitim Programı

Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP), erkeklerin üreme ve cinsel sağlık konusunda bilgilenmelerini sağlayarak koruyucu sağlık bilincinin yükseltilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

Erkeklerin üreme sağlığı ve üreme organ hastalıkları bilgi ve paylaşımın yaygın olmadığı bir alandır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin erkek üzerine yüklediği roller ve beklentiler erkeklerin üreme sorunlarını, cinsel sorunlarını konuşmalarını ve sağlık hizmeti almalarını engellemektedir.

Erkeklerin üreme ve cinsel sağlık konularında bilinç ve farkındalıklarının arttırılması, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesi için doğru bilgi kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu amaçla geliştirilen ESEP, 7 oturumdan oluşan 90’ar dakikalık 7 modülün, 18 yaş üstü erkeklerden oluşan 15-20 kişilik kapalı çalışma gruplarına uygulanır. Oturum başlıkları; İlişkiler ve İletişim, Bedeni tanımak, Cinsellik I, Cinsellik II, Üreme sağlığını korumak, Cinsel haklar ve Değerlendirme’dir.

Bu yıl 1-2 Kasım 2014 tarihinde vakfımız tarafından düzenlenen “Cinselliği ve Rolleri ile ‘Güçlü’ Erkeklik” konferansında ESEP koordinatörü Eylem Karakaya tarafından “Erkeklikten Kaçış Yolları”  oturumunda programın pilot uygulamalarının sonuçları paylaşılmıştır.

11-13 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi tarafından ilki düzenlenen ve birçok meslek grubunun erkeklik üzerine yaptıkları çalışmaları sundukları ve bu çalışmaların tartışıldığı sempozyumda Eylem Karakaya ESEP’in pilot çalışmasını sunmuştur.

Pilot çalışmanın gerçekleşmesi, modüllerin test edilmesi için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından KSEP eğitimcisi 15 kadına 16-21 Eylül 2013 de ESEP eğitici eğitimi yapılmıştır.

Erkek Sağlığı Eğitim Programı’nın ilk uygulaması “Baba Destek Derneği” işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Eğitime, Baba Destek Derneği üyelerinden oluşan 13 erkek katıldı. Eğitimler 08 Nisan – 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında haftada bir gün akşam 20.00-22.00 saatlerinde uygulanmıştır.

Güzelbahçe Belediyesi KSEP eğitimcisi tarafından belediye çalışanlarından oluşan 13 erkeğe yönelik eğitim, Belediye Başkanlığı’nın desteği ile 17 Aralık 2013 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında akşam saatlerinde uygulanmıştır.

İzmir ASPİM KSEP eğitimcisi tarafından 20 Mart-11 Nisan 2014 tarihleri arasında kurum çalışanlarından oluşan 14 erkeğe yönelik eğitim İl Müdürlüğü desteğiyle gündüz saatlerinde uygulanmıştır.

Eğitim genel duyurularla oluşan 10 kişilik erkek grubuna Mart 2014 de TAP Vakfı eğitim salonunda hafta sonları uygulanmıştır.

ESEP’e katılan erkeklerin yarısı 35 yaş altı, %60’ı evli, %80’inin eğitim durumu lise ve üzeri, %84’ü çalışan ve çoğunluğu sosyal güvenceye sahiptir. Tamamı aktif cinsel yaşama sahip olan erkeklerin %46’sı kondom kullanırken %40’ı geri çekme kullanmaktadır. Katılımcıların %88’i testis muayenesi yaptırmamış, %90’ı üreme organları kontrolü için sağlık kuruluşuna gitmemiş, %5’i ise üreme-cinsel yollarla ilgili sağlık sorunları yaşamışlardır.